Breukelen, 3 december 2015 – De internationale milieuorganisatie CDP heeft Xerox uitgeroepen tot leider in het verstrekken van betrouwbare informatie over CO2-uitstoot en energieverbruik aan investeerders en de wereldwijde markt. Deze erkenning komt op een moment waarop staatshoofden uit alle delen van de wereld in Parijs bijeenkomen voor COP21, de klimaattop van de Verenigde Naties. Het doel is om een mondiale overeenkomst te sluiten voor het reduceren van de CO2-uitstoot en het tegengaan van de opwarming van de aarde.

“Nu de wereld zich richt op de periode na de klimaatonderhandelingen in Parijs en zich voorbereidt op een toekomst met minder CO2-uitstoot, wordt betrouwbare informatievoorziening over de manier waarop bedrijven met deze transitie omgaan belangrijker dan ooit”, zegt Paul Dickinson, bestuursvoorzitter en medeoprichter van CDP. Deze non-profitorganisatie verzamelt externe data over klimaatverandering, risico's voor de watervoorziening en ontbossing. “Om deze reden feliciteren we de bedrijven die een positie hebben verworven in de S&P Climate Disclosure Leadership Index van CDP”, aldus Dickinson.

Xerox werd opgenomen in de S&P Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) vanwege de kwalitatief hoogwaardige rapportage over CO2-uitstoot en energieverbruik. Deze milieueffectrapportage werd onafhankelijk beoordeeld op basis van een speciale waarderingsmethodiek van CDP. Xerox behaalde daarbij een score van 99 op een schaal van 1 tot 100. Alleen organisaties die tot de tien procent van hoogste scores behoren, krijgen een vermelding in de Leadership Index.

CDP beschikt over ‘s werelds grootste verzameling van informatie over milieurisico’s. Aan de hand van deze data kunnen bedrijven, investeerders en stadsbesturen effectiever risico’s terugdringen, kansen benutten en investeringsbelissingen nemen die bijdragen aan een duurzamere wereld.

Erkenning voor de MVO- inspanningen

Diane O’Connor, vicepresident bij Xerox Environment, Health, Safety en Sustainability: “Xerox heeft een sterk track record op het gebied van duurzaamheid. We blijven onze bedrijfsstrategie herzien om meetbare voordelen voor het milieu te kunnen realiseren. We communiceren dan ook voortdurend onze voortgang aan onze klanten en de samenleving. In 1994 gaven wij als een van de eerste bedrijven openbare inzage in onze milieuprestaties en we blijven streven naar transparante milieueffectrapportage. We beschouwen de opname van Xerox in de S&P Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) als een eer, die we zullen vieren met de werknemers die verantwoordelijk zijn voor deze prestatie. Ook is Xerox voor het tweede jaar achtereen opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index voor Noord-Amerika.“

Daarnaast ondertekende Xerox afgelopen maand een intentieverklaring inzake klimaatverandering in het Witte Huis tijdens een evenement dat werd voorgezeten door de Amerikaanse vicepresident Joe Biden. Deze toezegging werd bekendgemaakt tijdens de White House Summit on Climate and the Road through Paris in het kader van de American Business Act on Climate Pledge, waaraan enkele tientallen Amerikaanse topbedrijven deelnamen.

Bovendien heeft Xerox voor het achtste jaar op rij haar positie weten te behouden in een andere belangrijke benchmark door te voldoen aan de criteria van FTSE4Good ten aanzien van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen), maatschappelijke betrokkenheid, communicatie met belanghebbenden, mensenrechten en milieu-initiatieven.

Meer informatie over de duurzaamheidsinitiatieven van Xerox is te vinden in het Xerox Corporate Citizenship-rapport.

 

- XXX -

 

Over Xerox
Xerox helpt bij de verandering van de manier waarop wij werken. Met onze expertise in imaging, bedrijfsprocessen, analytics, automatisering en onze kennis van wat gebruikers willen, verbeteren wij de workflow en versterken wij productiviteit, efficiëntie en personalisering. Meer dan 130.000 Xerox-medewerkers, actief in 180 landen, werken aan betekenisvolle innovaties en bieden business process dienstverlening, printapparatuur, software en oplossingen die het verschil maken voor onze klanten en hun klanten. Vind meer informatie over Xerox Nederland op www.xerox.nl.

Xerox®, Xerox en Design® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Prijzen, kenmerken, specificaties, mogelijkheden, vormgeving en beschikbaarheid van Xerox producten en diensten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke bedrijven.