Breukelen, 15 oktober 2015 – Carpooling zorgt voor een efficiëntere benutting van het wegennet en minimaliseert files, luchtvervuiling en lange reistijden. Voor succesvolle carpoolinginitiatieven hebben vervoersautoriteiten een betrouwbare oplossing nodig om het aantal inzittenden in elk voertuig met een hoge nauwkeurigheid vast te stellen. De traditionele methode waarbij mensen langs de weg staan te tellen is met de nieuwe Xerox oplossing Vehicle Passenger Detection System (VPDS) voorgoed verleden tijd.

Xerox voerde recentelijk een Europese pilot uit van zijn VPDS op de drukke grensovergang tussen Frankrijk en Zwitserland bij Jougne/Vallorbe. Het doel was om aan te tonen hoe een nauwkeurig geautomatiseerd systeem Europese vervoersautoriteiten kan helpen met het waarborgen van een hoge bezettingsgraad van rijstroken en het aanmoedigen van forensen om gebruik te maken van carpooling.

De pilot werd uitgevoerd in samenwerking met het Franse Centrum voor Onderzoek en Expertise inzake Risico’s, Milieu, Mobiliteit en Stads- en plattelandsplanning (Cerema) en het Regionale Directoraat voor Milieu, Planning en Huisvesting (DREAL). Dit leverde de volgende resultaten op:

  • Een meer dan 95% nauwkeurige detectie van het aantal inzittenden in elk voertuig;
  • Een meer dan 97% nauwkeurige detectie van voertuigen met alleen een chauffeur;
  • Uit de pilot bleek bovendien dat 85% van alle voertuigen in de ochtendspits geen medepassagiers had. 12% had één medepassagier en minder dan 3% twee of meer passagiers.

Alexis Bacelar, projectmanager bij Cerema: “Cerema had al lange tijd behoefte aan een geautomatiseerde oplossing voor inzittendendetectie. Dit om het potentieel van carpooling en een hoge bezettingsgraad van rijstroken te beoordelen en deze initiatieven na introductie ook te beheren. Xerox is de eerste partij die een dergelijk systeem aanbiedt.”

De oplossing is gebaseerd op gepatenteerde technieken voor computervisie en geometrische algoritmen en ontwikkeld in de onderzoekslaboratoria van Xerox. Met deze technieken kan er onderscheid worden gemaakt tussen lege en bezette stoelen in de auto.

Hervé Fagard, afdelingshoofd bij DREAL Franche-Comté: “De geautomatiseerde mogelijkheden van Xerox VPDS voor het tellen van inzittenden en de hoge mate van nauwkeurigheid elimineren een belangrijk obstakel voor de introductie van carpoolinginitiatieven en rijstroken met een hoge bezettingsgraad. Het systeem biedt vervoersautoriteiten een waardevol instrument voor het terugdringen van files. De resultaten van de pilot voorzien de vervoersautoriteiten van alle informatie die ze nodig hebben als input voor filereductie initiatieven.”

Het systeem voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming door gebruik te maken van onomkeerbare vervagingtechnieken die herkenning van mensen voorkomt. Alle foto’s worden bovendien na verwerking vernietigd.

Jean-Charles Caulier, sales director van de International Public Sector-divisie bij Xerox: “De Jougne-pilot heeft bewezen dat het systeem van Xerox, de meest nauwkeurige geautomatiseerde oplossing op de markt, klaar is voor een Europese introductie. Het systeem kan op grote schaal worden ingezet om te voorkomen dat vervoersorganisaties handmatig rijstroken moeten bewaken die voor carpooling zijn aangemerkt.”

Het systeem is per direct verkrijgbaar en maakt deel uit van het aanbod van mobiliteits- en transportoplossingen van Xerox.

--------------

 

Over Xerox
Xerox helpt bij de verandering van de manier waarop wij werken. Met onze expertise in imaging, bedrijfsprocessen, analytics, automatisering en onze kennis van wat gebruikers willen, geven wij vorm aan de workflow en versterken wij productiviteit, efficiëntie en personalisering. Meer dan 130.000 Xerox-medewerkers, actief in 180 landen, werken aan betekenisvolle innovaties en bieden business process dienstverlening, printapparatuur, software en oplossingen die het verschil maken voor onze klanten en hun klanten. Vind meer informatie over Xerox Nederland op www.xerox.nl.

Xerox®, Xerox en Design® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Prijzen, kenmerken, specificaties, mogelijkheden, vormgeving en beschikbaarheid van Xerox producten en diensten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.