Breukelen, 15 december 2015 – Financiële dienstverleners voeren hun big data-initiatieven op in hun strijd tegen fraude. Bijna de helft (48%) van alle zakelijke en ICT-besluitvormers in de financiële sector is van plan om de komende twaalf maanden historische klantgegevens te gaan analyseren om patronen in fraude te ontdekken en daarop actie te ondernemen. Dit blijkt uit recent onderzoek1 van Forrester Consulting in opdracht van Xerox. De bevindingen maken deel uit van een breder onderzoek naar de manier waarop Europese organisaties omgaan met big data. Het onderzoeksrapport is gebaseerd op vraaggesprekken met negentig grote financiële dienstverleners, waaronder banken en verzekeraars.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat 44 procent van alle financiële dienstverleners informatiebeveiliging en privacybescherming als belangrijkste uitdagingen voor de komende twaalf tot vierentwintig maanden zien. Met het oog op de nieuwe General Data Protection Regulation (GDPR) die in 2017 van kracht gaat, nemen de zorgen op dit gebied alleen nog maar toe voor organisaties in de financiële sector.

Craig Saunders, director Analytics Resource Center, Xerox Consulting & Analytics Services: “Het signaleren en melden van fraude zijn grote uitdagingen en een bijzonder gevoelige aangelegenheid omdat de financiële gegevens van klanten op het spel staan. Steeds meer bedrijven beginnen oog te krijgen voor de noodzaak om te investeren in een technische infrastructuur waarmee zij de unieke informatie van klanten kunnen verkennen, patronen kunnen identificeren en daar snel wijzigingen in kunnen signaleren. Het is bemoedigend om te zien dat dit de komende jaren een prioriteit blijft.”

 

Gebrek aan vaardigheden en overeenstemming met wet- en regelgeving

Financiële dienstverleners maken zich niet alleen zorgen over fraudeurs, maar staan ook onder druk om te voldoen aan de groeiende verwachtingen op het gebied van juridische compliance (43%) en rapportage (42%).

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat financiële instellingen verwachten steeds meer moeite te krijgen om mensen met de juiste vaardigheden op het gebied van data engineering (41%) aan te trekken. Een derde (33%) van alle respondenten is daarom voornemens om de komende twaalf tot vierentwintig maanden meer data engineers en datawetenschappers aan te nemen. De kans bestaat echter dat dit een groter probleem zal maskeren. Uit het onderzoek van Xerox blijkt namelijk dat ruim twee derde (69%) van alle financiële dienstverleners nog altijd onjuiste gegevens in de systemen tegenkomt. Dit betekent dat zij de interne gegevens ingrijpend moeten opschonen, voordat zij de gewenste inzichten uit de data kunnen distilleren.

Het komende jaar gaan grote investeringen in handels- en risicoanalyses (65%) bijdragen aan de detectie van fraude. Wat het verbeteren van de bestaande datasets betreft, blijkt dat 28 procent van alle financiële dienstverleners van plan is om de komende twaalf maanden samen te werken met een externe partner om big data-projecten op de rails te krijgen.

Saunders: “Managers in de financiële sector zullen ongetwijfeld wakker liggen van de gedachte dat zij op basis van onjuiste gegevens werken. De overgrote meerderheid van financiële instellingen maakt nu echter vorderingen met de bedrijfsbrede strategische inzet van big data-technologie. Als deze oplossingen op de juiste wijze en met de hulp van de juiste partners worden geïmplementeerd, zal de sector snel kunnen profiteren van een rijkdom aan inzichten, waarmee zij eerdere fouten kunnen verbeteren en nieuwe manieren vinden om hun dienstverlening naar een hoger niveau te tillen.”

                                                                                                                                                             -xxx-

 

1Over het onderzoek
Definitie: Forrester definieert big data als een set van methoden, processen, architecturen en technologieën, waar specifieke hardware, algoritmes, kennis of processen verder gaan dan de standaardtechnieken die gebruikt worden in data analytics om waarde te halen uit data in een groot volume, in snelheid of uit diverse gegevens. 

Het onderzoek "Big Data in Western Europe Today", voerde Forrester uit onder 330 senior business (CEO, HR, Finance en Marketing) en IT-beslissers in Retail, Hightech, industriële en financiële dienstverlenende organisaties in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het onderzoek werd in januari 2015 voltooid.

Het onderzoek refereert naar 'data-volwassenheid' in de volgende groepen: de Datarati, Data-explorers en Data-laggards. Deze groepen werden bepaald door de scores van de respondenten op een reeks van statements over hun big data en analysemogelijkheden.

Het rapport van Xerox kan hier worden gedownload: http://www.xerox.nl/services/campaigns/xerox-forrester-report-2015/nlnl.html&CMP=EMC-XEROX-BIG-DATA-DOWNLOAD-REPORT-2015-NL

Over Xerox
Xerox helpt bij de verandering van de manier waarop wij werken. Met onze expertise in imaging, bedrijfsprocessen, analytics, automatisering en onze kennis van wat gebruikers willen, verbeteren wij de workflow en versterken wij productiviteit, efficiëntie en personalisering. Meer dan 130.000 Xerox-medewerkers, actief in 180 landen, werken aan betekenisvolle innovaties en bieden business process dienstverlening, printapparatuur, software en oplossingen die het verschil maken voor onze klanten en hun klanten. Vind meer informatie over Xerox Nederland op www.xerox.nl.

Xerox®, Xerox en Design® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Prijzen, kenmerken, specificaties, mogelijkheden, vormgeving en beschikbaarheid van Xerox producten en diensten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke bedrijven.