Breukelen, 7 december 2015 –  Xerox verwelkomt Zuyderland, het per 1 juli 2015 gefuseerde Atrium Medisch Centrum en Orbis Medisch en Zorgconcern, als nieuwe Managed Print Services (MPS-)klant. Xerox had al een samenwerkingsverband met Orbis en om uniformiteit in de nieuwe organisatie te creëren, besloot Zuyderland per 1 oktober in zijn geheel gebruik te maken van de MPS-diensten van Xerox. Zuyderland is hiermee in staat om integrale service te leveren aan gebruikers op de verschillende locaties, te voldoen aan de informatiebeveiligingsrichtlijn NEN7510 en een kostenbesparing te realiseren. Xerox verzorgt tevens de implementatie van circa 480 netwerkprinters en 300 multifunctionele printers (scan/fax/print/kopie), die naar verwachting eind maart wordt afgerond.

Na de fusie was Zuyderland op zoek naar een uniform printerpark met bijpassende werkwijze. Atrium ondernam voorheen actie op printgebied als er een storing werd gemeld. Ook was er veel diversiteit in printers, waardoor een uniforme infrastructuur uitbleef. Omdat Orbis al naar tevredenheid gebruikmaakte van de Managed Print Services en apparatuur van Xerox, beheert Xerox voortaan het printerpark van beide ziekenhuizen.

Xerox verzorgt het proactieve beheer van de afdrukapparatuur waarbij operators permanent aanwezig zijn op de hoofdlocaties in Sittard en Heerlen. Hiermee wordt Zuyderland volledig ontzorgd, is de responstijd sneller en realiseren het ziekenhuis en de care-locaties een hogere beschikbaarheid om de gebruikerstevredenheid te borgen. Daarnaast zijn alle multifunctionals voorzien van een Follow-You-printing functionaliteit. Dit maakt het mogelijk om de printopdracht op iedere willekeurige machine, door middel van authenticatie van de Zuyderland-pas en/of pincode, veilig te printen.

Charles Evers, lid van de Raad van Bestuur van Zuyderland: “Het was voor ons door de fusie belangrijk om een nieuwe stevige organisatie te bouwen met twee locaties die dezelfde werkwijze hanteren. Naast de uniforme printinfrastructuur die Xerox ons levert, kunnen we ook onze kwaliteit in dienstverlening opschroeven. Wanneer een mankement dreigt te ontstaan, gaan de engineers van Xerox er direct mee aan de slag. Dit zorgt ervoor dat we artsen en overige medewerkers beter kunnen bedienen. We verheugen ons op een voortzetting van de goede samenwerking.”

Herman Levert, Algemeen directeur Xerox Nederland: “Wij zijn erg blij dat een toonaangevende organisatie als Zuyderland voor Xerox heeft gekozen voor het optimaliseren van de dienstverlening met behulp van MPS. Xerox helpt Zuyderland uniformiteit op de werkvloer te verwezenlijken, waarmee de dienstverlening over de locaties verbeterd wordt.”

Bijschrift bij afbeelding: Herman Levert, Xerox (links) en Charles Evers, Zuyderland (rechts).

 

-xxx-


Over Zuyderland

Zuyderland is de naam van de organisatie die ontstaan is uit de fusie tussen Atrium Medisch Centrum en Orbis Medisch en Zorgconcern. De optelsom van de kwaliteiten van Atrium en Orbis zorgt voor versteviging van de zorg in Zuid-Limburg  en waarborgt de kwaliteit van de gezondheidszorg nú en in de toekomst.

Zorg.Samen.Beter. Drie kernwoorden die helder en duidelijk weergeven wat verwacht mag worden van Zuyderland. Zuyderland bouwt aan een nieuwe organisatie met een belangrijk uitgangspunt: het verbeteren van de kwaliteit, klantgerichtheid en veiligheid van de zorg, vóór en samen met de patiënten.

Tot Zuyderland behoren één ziekenhuis op meerdere locaties (Heerlen en Sittard-Geleen), tien zorgcentra met buitenlocaties, twee hospices, revalidatie, geestelijke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg, Thuiszorg en Huishoudelijke Hulp.

Over Xerox
Xerox helpt bij de verandering van de manier waarop wij werken. Met onze expertise in imaging, bedrijfsprocessen, analytics, automatisering en onze kennis van wat gebruikers willen, verbeteren wij de workflow en versterken wij productiviteit, efficiëntie en personalisering. Meer dan 130.000 Xerox-medewerkers, actief in 180 landen, werken aan betekenisvolle innovaties en bieden business process dienstverlening, printapparatuur, software en oplossingen die het verschil maken voor onze klanten en hun klanten. Vind meer informatie over Xerox Nederland op www.xerox.nl.

Xerox®, Xerox en Design® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Prijzen, kenmerken, specificaties, mogelijkheden, vormgeving en beschikbaarheid van Xerox producten en diensten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke bedrijven.