Breukelen, 1 mei 2015 – Nieuw onderzoek1 van Xerox laat zien dat de verwachtingen rondom big data hooggespannen zijn. 74 procent van de West-Europese bedrijven verwacht door inzichten verkregen met big data een return on investment (ROI) binnen 12 maanden na implementatie. Meer dan de helft (56%) ervaart momenteel al de voordelen van big data. Slechte datakwaliteit en het gebrek aan expertise belemmeren echter de transformatie die organisaties kunnen doormaken met big data. Het onderzoek ‘Big Data in Western Europe Today’ is uitgevoerd door Forrester Consulting in opdracht van Xerox, onder 330 top-level leidinggevenden in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Het onderzoek schetst drie belangrijke trends omtrent de inzet van big data. Big data is essentieel bij het nemen van beslissingen in 2015: 61 procent van de organisaties zegt beslissingen steeds meer te baseren op data-driven intelligence, dan op factoren zoals onderbuikgevoel, mening of ervaring. Onjuiste data blijken kostbaar: 70 procent van de organisaties heeft nog steeds onjuiste data in hun systemen. 46 procent van de respondenten is van mening dat dit zelfs een negatieve invloed heeft op de bedrijfsvoering, vanwege het doen van herberekeningen of volledig onbruikbare datasets. Data security en privacy: 37 procent van de respondenten beoordeelt gegevensbeveiliging en privacy als een van de grootste uitdagingen bij het implementeren van big data-strategieën. Nederlandse organisaties (36%) zien het gebrek aan toegang tot interne data, vanwege technische bottlenecks, als grootste uitdaging bij de implementatie van big data.

“Managers zien het potentieel van data-driven intelligence, maar ervaren nog veel obstakels”, zegt Craig Saunders, Directeur Analytics Resource Center, Xerox Consulting en Analytics Services. “Er zijn nog veel uitdagingen die leidinggevenden ’s nachts wakker houden. Ondanks deze uitdagingen maakt de grote meerderheid van bedrijven wel stappen richting de adoptie van big data.”

Nog weinig ‘Datarati’
Het onderzoek geeft aan dat slechts 20 procent van de respondenten op de juiste manier big data inzet, de zogenoemde ‘Datarati’, terwijl bij 31 procent is aangetoond dat zij duidelijk nog geen goede aanpak hebben gevonden (Data-laggards). Het grootste gedeelte, 49 procent, werd ingedeeld tussen deze groepen en gedefinieerd als ‘Data-explorers’. Er is een duidelijk verschil te zien tussen de mate van volwassenheid als het gaat om datakwaliteit. 38 procent van de ‘Datarati’ zegt nooit of zelden misleidende of onjuiste informatie binnen hun datasets te vinden, tegenover bijna een vijfde (19%) van de ‘Data-laggards’.

Adoptie big data
Slechte datakwaliteit belemmert organisaties niet om big data te implementeren. In het algemeen denken organisaties dat de adoptie van big data leidt tot betere engagement met klanten (55%), hogere betrokkenheid in interne teams (54%) en de productiviteit van werknemers (54%) stimuleert. Meer dan de helft (55%) van de respondenten verklaart echter dat zij niet de juiste processen hebben om de kwaliteit van gegevens daadwerkelijk te waarborgen.

Om deze processen in te regelen is een derde van de organisaties van plan om meer kennis in huis te halen door het inzetten van data engineers en 30 procent van de organisaties gaat zelf op zoek naar data governance developers en data scientists. Een derde besteedt dit liever uit bij een leverancier. 59 procent zegt liever een samenwerking aan te gaan met twee leveranciers, waar de één kennis van de industrie brengt en de ander een specialist in analytics is.

“De meerderheid van de managers beseft dat vele organisatorische silo’s moeten worden afgebroken om ROI te realiseren. Om toch alle kansen te pakken die big data en data analytics bieden, moeten organisaties de juiste investeringen doen in hun big data-ecosysteem. Zowel in mensen, culturen, systemen, processen en samenwerkingen met partners”, aldus Saunders. "We hebben dit kunnen zien bij bedrijven die toepassingen gebruiken die data analytics uit Xerox Research bevatten. Deze bedrijven begrijpen de real-time informatie beter, begrijpen complexe relaties tussen data en voorspellen toekomstige situaties gebaseerd op bestaande data in industrieën variërend van transport tot customer care."

-xxx-


1Over het onderzoek
Definitie: Forrester definieert big data als een set van methoden, processen, architecturen en technologieën, waar specifieke hardware, algoritmes, kennis of processen verder gaan dan de standaardtechnieken die gebruikt worden in data analytics om waarde te halen uit data in een groot volume, in snelheid of uit diverse gegevens.

Het onderzoek "Big Data in Western Europe Today", voerde Forrester uit onder 330 senior business (CEO, HR, Finance en Marketing) en IT-beslissers in Retail, Hightech, industriële en financiële dienstverlenende organisaties in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het onderzoek werd in januari 2015 voltooid.

Het onderzoek refereert naar 'data-volwassenheid' in de volgende groepen: de Datarati, Data-explorers en Data-laggards. Deze groepen werden bepaald door de scores van de respondenten op een reeks van statements over hun big data en analysemogelijkheden.

Het rapport van Xerox kan hier worden gedownload: http://www.xerox.nl/services/campaigns/xerox-forrester-report-2015/nlnl.html&CMP=EMC-XEROX-BIG-DATA-DOWNLOAD-REPORT-2015-NL

 

Over Xerox
Xerox is een wereldwijde zakelijke dienstverlener op het gebied van technologie en document management. Het bedrijf helpt organisaties te transformeren bij de manier waarop zij informatie beheren en hun bedrijfsprocessen managen. Het hoofdkantoor van Xerox is gevestigd in Norwalk, Connecticut in de Verenigde Staten. Meer dan 140.000 Xerox-medewerkers bedienen dagelijks klanten in 180 landen en bieden dienstverlening, printapparatuur en software voor commerciële organisaties en overheidsinstellingen. Vind meer informatie over Xerox Nederland op www.xerox.nl.

Xerox Europe heeft productievestigingen en logistieke vestigingen in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en een geavanceerd R&D centrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble, Frankrijk.

Xerox®, Xerox en Design® en Versant® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. XMPie® en uDirect® zijn handelsmerken van XMPie, A Xerox Company. Prijzen, kenmerken, specificaties, mogelijkheden, vormgeving en beschikbaarheid van Xerox producten en diensten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke bedrijven.