Breukelen - Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag (SORG) kiest na een aanbesteding voor de dienstverlening van Xerox. SORG bestaat uit het Hoornbeeck College en Van Lodenstein College en heeft nu de decentrale kopieermachines en de centrale repro over negen locaties uitbesteed aan Xerox. Het betreft een contract van vier jaar voor 44 miljoen prints/kopien. Xerox deed in de aanbesteding het goedkoopste aanbod voor het juiste niveau van dienstverlening. Er wordt dan ook een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd, terwijl het serviceniveau gelijk blijft en op bepaalde onderdelen zelfs wordt verhoogd.

SORG heeft bewust gekozen voor een contract op basis van dienstverlening. Hiermee neemt Xerox alle zorgen en het beheer over de machines uit handen. De machines zijn gekoppeld aan de helpdesk in Breukelen. Xerox kan proactief reageren op bijvoorbeeld papierstoringen en in geval van tonertekort de voorraad proactief aanvullen. Ook de tellerstanden worden vanuit Breukelen gemonitord, waardoor SORG op ieder gewenst moment inzicht krijgt in het aantal afdrukken.

"Xerox heeft een procesmatige aanpak en dat past goed bij onze manier van werken", aldus Jan Kleppe, cordinator financile zaken bij SORG. "Standaardisatie van een aantal interne processen is een belangrijk speerpunt voor SORG. Door de professionele en flexibele houding van Xerox is dit voor het printproces uitstekend gelukt. Bovendien heeft Xerox de mensen op de werkvloer nauw betrokken bij het beslissingsproces en de implementatie, daar zijn wij zeer over te spreken. Ook bij de productie van bijvoorbeeld posters op A0-formaat - die wij niet op de repro kunnen drukken - neemt Xerox dit werk snel uit handen. De manier van samenwerken ontzorgt onze hele organisatie en tegelijkertijd zijn we in staat een kostenbesparing te realiseren. Kortom, wij zijn zeer verheugd met deze overstap."

- XXX -

Over SORG
De twee scholen het Hoornbeeck College en Van Lodenstein College zijn met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht ondergebracht in de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag (SORG). Deze scholen zijn geworteld in de gemeenschap van ouders en kerken die willen dat er onderwijs geboden wordt dat gegrond is op Gods Woord en de belijdenisgeschriften. Door de toenemende complexiteit in het onderwijs is op deze scholen in 2007 de bestuursstructuur gewijzigd van een 'vrijwilligersbestuur' naar een College van Bestuur. Iedere school heeft een eigen directie. Om scheiding te maken tussen bestuur en toezicht is een Raad van Toezicht ingesteld. De identiteit van de scholen wordt mede geborgd door de Vereniging voor onderwijs op reformatorische grondslag (VVORG). Ouders van wie de kinderen een van de scholen bezoeken, kunnen lid worden van deze vereniging. Meer informatie op www.vanlodenstein.nl en www.hoornbeeck.nl

Over Xerox
Xerox Europe, de Europese organisatie van Xerox Corporation, levert een uitgebreide range aan Xerox producten, oplossingen en diensten, alsmede bijbehorende supplies en software. Het aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantoren van klein tot groot, de markt voor productieprinten en grafische omgevingen, alsmede dienstverlening, met inbegrip van advisering, systeemontwikkeling, content management en document outsourcing.

Xerox Europe heeft productievestigingen in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en een geavanceerd R&D centrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble, Frankrijk. Voor meer informatie, ga naar www.xerox.com

Xerox is het handelsmerk van Xerox Corporation. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen. Prijzen, kenmerken, specificaties, mogelijkheden, vormgeving en beschikbaarheid van Xerox producten en diensten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

-------------------------------------------------

Noot voor de redactie, niet voor publicatie.
Voor meer informatie, kijk op www.xerox.nl, of neem contact op met:

Xerox (Nederland) B.V.
Patty de Jong, +31 (0)346 255770, patty.dejong@xerox.com

Marcommit (voor Xerox)
Ingeborg Schrijver of Marianne van Barneveld +31 (0)35 5822730, xerox@marcommit.nl