Breukelen, 28 oktober 2015 – De uitbraak van ebola in West-Afrika, waarvan in 2014 de eerste melding werd gedaan, groeide in rap tempo uit tot de dodelijkste epidemie sinds de ontdekking daarvan in 1976. De Xerox Foundation, die jaarlijks $13,5 miljoen in de non-profitsector investeert, doneerde vorig jaar $100.000 aan het Ebola Relief Fund van Save the Children. Met technologische oplossingen zoals Maven van Consilience Software, een dochteronderneming van Xerox, droeg het bedrijf bij aan het optimaliseren van de indamming van ziektes als ebola op belangrijke locaties zoals New York om de kans op een epidemie te minimaliseren.

Deze tweeledige reactie van Xerox op een humanitaire crisis is slechts een van de vele bedrijfsinitiatieven die aan bod komen in het recentelijk gepubliceerde 2015 Global Citizenship Report. De tiende editie van dit jaarlijkse MVO-rapport biedt een overzicht van de inspanningen die het bedrijf levert om op verantwoorde en vindingrijke wijze te helpen effectiever te werken. Het rapport geeft daarmee blijk van de koploperspositie die Xerox binnen het bedrijfsleven inneemt als het gaat om diversiteit, bedrijfsethiek en duurzaamheid.

Ursula Burns, bestuursvoorzitter en CEO van Xerox: “Sinds onze oprichting meer dan een eeuw geleden streven we ernaar om positieve bijdragen te leveren aan de gemeenschappen waarin we actief zijn en de wereld in zijn geheel. Deze motivatie komt voort uit onze kernwaarden en de hoge eisen die we stellen aan integriteit, innovatie en uitmuntendheid.”

Hoogtepunten uit het Global Citizenship Report
Sinds 2010 zijn de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen met 32 procent verminderd. Dit is het resultaat van verbeterde energie-efficiëntie, effectiever management op het gebied van energiebeheer en de inzet van nieuwe technologieën. Xerox gaf deze week blijk van zijn jarenlange toewijding aan duurzaamheid door de ondertekening, van een door het Witte Huis georganiseerde intentieverklaring. Xerox belooft daarmee om aanvullende maatregelen te treffen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en haar investeringen in schone energie op te voeren.

Daarnaast werd Xerox werd door Corporate Responsibility Magazine op de vierde plaats gezet van de ranglijst “100 Best Corporate Citizens” vanwege de inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan en de manier waarop Xerox omgaat met personeel, het milieu, financiële processen, overheid, mensenrechten en liefdadigheid.

In 2014 ontvingen meer dan 2.500 non-profitorganisaties, hogescholen en universiteiten rechtstreekse financiële ondersteuning van The Xerox Foundation in de vorm van subsidies, schenkingen en maatschappelijke initiatieven.

Xerox kan leunen op de ervaring en creativiteit van een uiterst evenwichtig en divers personeelsbestand. In de Verenigde Staten is 55 procent van alle werknemers vrouw. Vrouwen vertegenwoordigen bovendien 27 procent van de directie en het senior management.

In 2014 voerde Xerox het herverbruik en de recycling van niet-gevaarlijke vaste afvalstoffen in de technologische faciliteiten op tot 93 procent, ten opzichte van 92 procent in 2013. Het bedrijf stelt zich ten doel om dit percentage tussen nu en 2020 te verhogen tot 100 procent, waarbij 2009 als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Na het realiseren van de doelstelling om het waterverbruik in 2014 met 21 procent te hebben teruggedrongen ten opzichte van 2009, heeft Xerox zich een nieuw doel gesteld: het waterverbruik tussen nu en 2020 met nog eens 35 procent terug te dringen. In 2014 viel het waterverbruik reeds 28 procent lager uit dan het streefniveau voor 2020.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de inspanningen die Xerox levert om een holistisch MVO-programma ten uitvoer te brengen dat voordelen oplevert voor mensen, gemeenschappen en de aarde in zijn geheel en toegevoegde waarde creëert voor medewerkers, klanten en aandeelhouders. Het rapport en meer informatie over de MVO-initiatieven van Xerox zijn te vinden op http://www.xerox.com/citizenship-2015.

 

xxx

 

Over Xerox
Xerox helpt bij de verandering van de manier waarop wij werken. Met onze expertise in imaging, bedrijfsprocessen, analytics, automatisering en onze kennis van wat gebruikers willen, geven wij vorm aan de workflow en versterken wij productiviteit, efficiëntie en personalisering. Meer dan 130.000 Xerox-medewerkers, actief in 180 landen, werken aan betekenisvolle innovaties en bieden business process dienstverlening, printapparatuur, software en oplossingen die het verschil maken voor onze klanten en hun klanten. Vind meer informatie over Xerox Nederland op www.xerox.nl.

Xerox®, Xerox en Design® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Prijzen, kenmerken, specificaties, mogelijkheden, vormgeving en beschikbaarheid van Xerox producten en diensten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke bedrijven.