New York

Xerox Corporation (NYSE: XRX) heeft het Global Citizenship rapport 2008 gepresenteerd. In dit rapport staan gedetailleerde gegevens over de beginselen, het beleid en de ervaringen die hebben geleid tot de decennialange inzet van Xerox voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mijlpalen zijn onder andere 40 jaar ondersteuning voor werknemers die als vrijwilliger lesgeven, sinds 2002 wereldwijd 21 procent minder uitstoot van broeikasgassen en erkenning door onderscheidingen voor programma’s in leveranciersdiversiteit, ethische activiteiten en innovatie. Onlangs is Xerox voor het tweede achtereenvolgende jaar benoemd in de Dow Jones Sustainability Index en is Xerox erkend als een maatschappelijk verantwoorde investering door onderzoeksbureau KLD.

In het rapport zijn hoofdstukken en key metrics gewijd aan governance en ethiek, privacy en klanttevredenheid, ontwikkeling en diversiteit van medewerkers, milieu-initiatieven, corporate donaties, vrijwilligerswerk en nog veel meer.
Voorzitter en CEO Anne Mulcahy van Xerox: “En van de kenmerken van onze inspanningen voor de maatschappij is dat deze strategisch, blijvend en substantieel zijn. Wij zijn van mening dat we de afgelopen jaren pioniers zijn geweest op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en we hebben nogal wat gerealiseerd. Maar tevreden zijn we nog lang niet: het is een race zonder finishlijn.”
“Xerox Nederland onderschrijft de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de moedermaatschappij en draagt uiteraard ook bij aan de wereldwijde vermindering van de CO2 uitstoot die Xerox Corporate als doelstelling heeft”, zegt Patty de Jong, PR & Communications Manager bij Xerox. “Ook heeft Xerox Nederland een sponsorbeleid waardoor onder andere Stichting KIKA (Kinderen Kankervrij) dit jaar door diverse acties onder klanten, bezoekers van de grafische vakbeurs en eigen medewerkers al diverse cheques heeft ontvangen.”

De highlights van het rapport:
Duurzaamheid
Xerox heeft vooruitgang geboekt in het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen, met name op het gebied van de bescherming van het klimaat en de ontwikkeling van een duurzame papierlevenscyclus. Het bedrijf is goed op weg om in 2012 een reductie van broeikasgasemissies van 25 procent te realiseren. In de vijf jaar tussen 2002 en 2007 is het energieverbruik met 19 procent en de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd met 21 procent gedaald.
80 procent van de nieuwe producten die in 2007 zijn gentroduceerd voldoen aan de strenge U.S. Environmental Protection Agency's ENERGY STAR vereisten. Dit is volledig in lijn met de doelstellingen om klanten te helpen bij hun duurzaamheidseisen.

Als n van de grootste distributeurs van papier voor kantoorprinters werkt Xerox aan een duurzame papierlevenscyclus. Het bedrijf behaalde het ‘chain of custody’ certificaat van zowel de Forest Stewardship Council als het programma voor the Endorsement of Forest Certification. Deze certificaten bevestigen dat alle papierproducten van Xerox die het FSC-of PEFC-logo bevatten zijn vervaardigd met behulp van geoogste grondstoffen die afkomstig zijn van gecertificeerde bronnen, gecontroleerd hout of post-consumer geregenereerde bronnen. FSC- en PEFC-gecertificeerde producten worden gevolgd vanaf de oogst tot distributie. Daarnaast heeft Xerox strikte richtlijnen voor leveranciers ontwikkeld.

Klanten
Xerox werkt bewust aan alle aspecten om klanten zo goed mogelijk te bedienen. Dat geldt ook voor het voorkomen van ongeoorloofd gebruik van informatie over klanten, het leveren van uitgebreide veiligheidsgegevens over de Xerox producten en de materialen waar ze uit bestaan, het ontwerpen van toegankelijke producten en het ontwikkelen van oplossingen die klanten helpen hun netwerken te beveiligen. In 2008 werd Xerox voor het derde jaar op rij gecertificeerd door het JD Powers and Associates programma voor Certified Technology Service and Support. En wat duurzaamheid betreft werkt Xerox niet alleen aan de eigen duurzaamheidseisen, maar helpt ook klanten om hun milieudoelstellingen te halen. Een aantal voorbeelden:

  1. In maart van dit jaar ontwikkelde en lanceerde Xerox de eerste Sustainability Calculator. Deze calculator toonde aan dat Northrop Grumman Corporation (een wereldwijd opererend defensie- en technologiebedrijf) maar liefst 27 procent kan besparen op energieverbruik, een reductie van 26 procent op de uitstoot van broeikasgassen kan realiseren en verspillingen met 33 procent kan terugdringen.
  2. Xerox heeft bij Dow Chemical over een periode van vijf jaar een besparing van ongeveer 100 miljoen dollar gerealiseerd op afdrukken. Xerox heeft Dow geholpen door bedrijfsbrede consolidatie van 16.000 naar 5.000 printers. Dow bezuinigt niet alleen op papier maar bespaart ook elk jaar 20-30 procent op haar afdrukken waardoor een veel lagere belasting van het milieu wordt gerealiseerd.
  3. Elk kantoor kan haar milieubelasting met de helft verminderen door het vervangen van stand-alone printers voor multifunctionele apparaten die kunnen kopiren, printen, faxen en scannen. Wanneer de stand-alone printers geen Energy Star certificaat hebben kan de energiebesparing zelfs oplopen naar 73 procent.

Medewerkers
Xerox is van mening dat een goede werkgever het concurrentievermogen versterkt. Daarom hecht Xerox veel waarde aan diversiteit, beloont goede prestaties, biedt uitstekende mogelijkheden voor verbetering en helpt medewerkers in het realiseren van de juiste balans tussen werk en priv. Uit een enqute van het Reputation Institute dat onlangs verscheen in Forbes magazine is gebleken dat Xerox n van de top 10 beste corporate reputaties heeft. Daarnaast is het bedrijf door diverse organisaties zoals de National Association of Female Executives, de Amerikaanse vereniging van positieve discriminatie (American Association of Affirmative Action), Asian Enterprise Magazine en LATINA Style magazine erkend als een fantastische plek om te werken.

Het gehele rapport is te vinden op www.xerox.com/citizenship

-xxx-

Over Xerox
Xerox Europe, de Europese organisatie van Xerox Corporation, levert een uitgebreide range aan Xerox producten, oplossingen en diensten, alsmede bijbehorende supplies en software. Het aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantoren van klein tot groot, de markt voor productieprinten en grafische omgevingen, alsmede dienstverlening, met inbegrip van advisering, systeemontwikkeling, content management en document outsourcing.

Xerox Europe heeft productievestigingen in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en een geavanceerd R&D centrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble, Frankrijk. Voor meer informatie, ga naar www.xerox.com .

Xerox is het handelsmerk van Xerox Corporation. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen. Prijzen, kenmerken, specificaties, mogelijkheden, vormgeving en beschikbaarheid van Xerox producten en diensten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

-----------------------------------------

Noot voor de redactie, niet voor publicatie.
Voor meer informatie, kijk op www.xerox.nl, of neem contact op met:

Xerox (Nederland) B.V.
Patty de Jong, +31 (0)346 255770, patty.dejong@xerox.com

Marcommit (voor Xerox)
Ingeborg Schrijver of Marianne van Barneveld +31 (0)35 5822730, xerox@marcommit.nl