Breukelen

RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), met participanten NVI (Nederlands Vaccin Instituut) en PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), tekenden vandaag een contract met Xerox. Met dit vijfjarig contract ter waarde van ruim 1,7 miljoen euro biedt Xerox Managed Print Services (mensen, dienstverlening, hardware en software) voor alle print- en kopieervoorzieningen van RIVM. Binnen dit contract worden vier centrale productieprinters, 142 decentrale printers/multifunctionals geleverd en software om deze te beheren. Voor de invulling van de geboden dienstverlening zorgt Xerox ook voor het benodigde personeel.
Xerox heeft een voorstel gedaan op basis van Xerox Managed Print Services en richt zich op de ondersteuning en optimalisatie van de kantoor- en werkprocessen van het RIVM. Xerox bereikt dat door:

  • plaatsing van apparatuur die de werkprocessen van het RIVM optimaal faciliteert en die voldoet aan de wensen en eisen die het RIVM stelt;
  • ondersteuning die de gebruikers binnen het RIVM in staat stelt optimaal van de apparatuur gebruik te maken;
  • een beheerconcept waarmee het RIVM in staat wordt gesteld de waarde van het machinepark te optimaliseren, door de kosten te beheersen en waar mogelijk te minimaliseren.

-xxx-

Over RIVM
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is een onderzoeksinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid en milieu. Het RIVM bestaat 100 jaar. Het RIVM verricht niet alleen zelf onderzoek, maar verzamelt ook wereldwijd kennis en past die kennis toe. Het RIVM brengt jaarlijks een groot aantal rapporten en adviezen uit. Bij het RIVM, dat gevestigd is in Bilthoven, werken ongeveer 1550 mensen. Meer informatie is te vinden op www.rivm.nl.

Over Xerox
Xerox Europe, de Europese organisatie van Xerox Corporation, levert een uitgebreide range aan Xerox producten, oplossingen en diensten, alsmede bijbehorende supplies en software. Het aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantoren van klein tot groot, de markt voor productieprinten en grafische omgevingen, alsmede dienstverlening, met inbegrip van advisering, systeemontwikkeling, content management en document outsourcing.

Xerox Europe heeft productievestigingen in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en een geavanceerd R&D centrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble, Frankrijk. Voor meer informatie, ga naar www.xerox.com.

Xerox is het handelsmerk van Xerox Corporation. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen. Prijzen, kenmerken, specificaties, mogelijkheden, vormgeving en beschikbaarheid van Xerox producten en diensten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

-------------------------------------------------

Bijgevoegd een foto op hoge resolutie met onderschrift:
Rajiv Agarwala, Directeur Global Services Nederland bij Xerox (links) en de heer Parlevliet, plaatsvervangend directeur van RIVM.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie.
Voor meer informatie, kijk op www.xerox.nl, of neem contact op met:

Xerox (Nederland) B.V.
Patty de Jong, +31 (0)346 255770, patty.dejong@xerox.com

Marcommit (voor Xerox)
Ingeborg Schrijver of Marianne van Barneveld +31 (0)35 5822730, xerox@marcommit.nl