Breukelen
  • Het nieuws: Xerox en PARC hebben technologien ontwikkeld die de toegang tot gevoelige informatie beheren en het mogelijk maken gegevens te verwijderen voor lezers die deze gegevens niet nodig hebben.
  • De context: Leveranciers van financile diensten of hypotheken zijn afhankelijk van eenvoudige toegang tot digitale documenten. Digitale inhoud kan worden afgedrukt, gekopieerd, doorgestuurd en hergebruikt. Hierdoor is het moeilijk de informatie te controleren en te voldoen aan privacybeperkingen.
  • De innovatie: De technologie omvat een softwareprogramma voor detectie dat gebruik maakt van inhoudsanalyse en een intelligente gebruikersinterface, zodat gevoelige informatie eenvoudig kan worden beschermd. De tool maakt het mogelijk alleen de gevoelige gedeelten of paragrafen van een document te coderen, iets wat eerder nog niet mogelijk was.
– Xerox-onderzoekers van het Palo Alto Research Center, Inc. (PARC) hebben vandaag voor het eerst een nieuwe softwaretechnologie gedemonstreerd die voor een aanzienlijk grotere nauwkeurigheid zorgt en tegelijkertijd de benodigde tijd voor het verwijderen van gevoelig of vertrouwelijk materiaal van documenten vermindert.

De nieuwe software, met de naam “Intelligent Redaction”, automatiseert het proces van het verwijderen van vertrouwelijke informatie van ieder document. Zodra de gebruiker heeft aangegeven welke informatie moet worden beschermd, verwijdert de software automatisch alle verwijzingen naar deze informatie in het gehele document. Als de informatie is geclassificeerd, worden diezelfde gegevens automatisch verwijderd als ze in andere documenten voorkomen. Deze “intelligentie” zorgt voor een consistent beveiligingsniveau, bespaart tijd en verhoogt de nauwkeurigheid van deze bewerkingen.

Het onderzoek ligt in lijn met de doelstelling van Xerox om slimmere documenten te ontwikkelen, om het werken op basis van informatie gemakkelijker, efficinter en effectiever te maken.

De innovatieve technologie, die nog steeds wordt ontwikkeld, combineert de expertise van PARC op het gebied van beveiliging en privacy, natuurlijke talen en interfaceontwerp voor de ontwikkeling van halfautomatische manieren waarop gevoelige inhoud wordt herkend en beschermd. De intelligente bewerkingstechnologie creert achter de schermen tevens een audit trail, voor het geval dat het document of de informatie zou worden gecompromitteerd.

Vandaag de dag worden nagenoeg alle gegevens digitaal opgeslagen, inclusief persoonlijke financile gegevens, klantgegevens, werknemersgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens. De nieuwe technologie speelt in op een groeiend probleem: de bescherming van gevoelige gegevens.

“De op dit moment beschikbare hulpmiddelen zijn niet in staat voldoende inhoudsanalyse en -beveiliging te bieden, omdat het moeilijk is vast te stellen wat gevoelig is,” aldus Jessica Staddon, manager van het beveiligingsonderzoek bij PARC. “In een grote organisatie verandert het gevoeligheidsniveau doorlopend, afhankelijk van de persoon die het document opent. Het grote aantal documenten dat moet worden bewaakt en gesorteerd, maakt dit probleem extra complex.”

Nu ziet u het. En nu niet meer.

'Redaction' (het verbergen van vertrouwelijke informatie in een tekst) is de mogelijkheid te controleren wat iemand ziet. Traditioneel is dit bijvoorbeeld bij juridische documenten toegepast, om de toegang te beperken tot informatie die werd beschermd door de relatie tussen clint en advocaat. Dit resulteert in een gecensureerd document; bepaalde informatie in het document is geblokkeerd.

Aan deze traditionele vorm van documentbewerking kleven twee grote nadelen. Het identificeren van gedeelten die moeten worden gecensureerd is een arbeidsintensief, handmatig proces, en het beheer van verschillende versies van hetzelfde document is omslachtig en ingewikkeld. De 'intelligent redaction' van PARC neemt deze obstakels weg. De gebruikersinterface maakt het gemakkelijk voor de eigenaar of auteur van het document om de gevoelige gegevens te identificeren. De beveiligingshulpmiddelen beschermen vervolgens de gevoelige informatie, door het document zelf in staat te stellen bepaalde gegevens te tonen of te verbergen, afhankelijk van wie toegang heeft gekregen tot die gegevens.

Hoe het werkt

De huidige software codeert hele documenten. 'Intelligent redaction' begrijpt de context van het document, en kan daardoor gedeeltelijke codering uitvoeren. Alleen gevoelige gedeelten of paragrafen worden gecodeerd, de rest van het document niet. De intelligente software toont of verbergt tevens vertrouwelijke gedeelten van het document. Nu ziet het document er voor verschillende personen anders uit.

De nieuwe software automatiseert het proces van het verwijderen van vertrouwelijke informatie in drie stappen. De software voert eerst een automatische analyse uit van de inhoud van het document en identificeert interessante gedeelten, zoals namen van personen of bedrijven, onderwerpen, adressen en identificatienummers en de relaties tussen deze gegevens, zoals twee personen die hetzelfde adres hebben.

In de volgende stap controleert de auteur het document, markeert relevante gedeelten en traceert de relaties tussen eenheden. Dit vereenvoudigt het vinden van alle gevoelige informatie in een document en vermindert het risico van het over het hoofd zien van gevoelige aspecten. Tot slot staat de software selectieve codering of verwijdering toe van gevoelige gedeelten van het document.

Innovatie bij Xerox

Onderzoekers, wetenschappers en ingenieurs van Xerox houden zich bezig met kleurenwetenschap, computergebruik, digitale imaging, werkpraktijken, elektromechanische systemen, nieuwe materialen en andere disciplines die te maken hebben met de expertise van Xerox op het gebied van afdrukken en documentbeheer. Het bedrijf heeft voor zijn innovaties de National Medal of Technology ontvangen, de hoogste technologische onderscheiding in de Verenigde Staten. De uitvindingen worden consistent omgezet naar zakelijke oplossingen, onder andere door ze te integreren in de producten van Xerox, waardoor ze de basis vormen voor nieuwe bedrijfsontwikkelingen. Ook worden ze onder licentie uitgegeven of verkocht aan andere eenheden. Meer informatie vindt u op http://www.xerox.com/innovation

PARC, een onderdeel van Xerox Corporation, probeert in samenwerking met sponsoren en klanten baanbrekende bedrijfs- en technologieconcepten te ontdekken, die daadwerkelijke behoeften oplossen en de manier wijzigen waarop ondernemingen waarde toevoegen voor hun klanten. PARC werd in 1970 opgericht als onderdeel van Xerox Research en vestigde zich in 2002 als onafhankelijk onderzoeksbedrijf. PARC wordt geprezen voor innovaties als laserprinten, verspreid computergebruik en Ethernet, de grafische gebruikersinterface (GUI), object-georinteerd programmeren en alomtegenwoordige verwerking. Ga voor meer informatie naar http://www.parc.com

-XXX-

Over Xerox
Xerox Europe, de Europese organisatie van Xerox Corporation, levert een uitgebreide range aan Xerox producten, oplossingen en diensten, alsmede bijbehorende supplies en software. Het aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantoren van klein tot groot, de markt voor productieprinten en grafische omgevingen, alsmede dienstverlening, met inbegrip van advisering, systeemontwikkeling, content management en document outsourcing.

Xerox Europe heeft productievestigingen in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en een geavanceerd R&D centrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble, Frankrijk. Voor meer informatie, ga naar www.xerox.com

Xerox is het handelsmerk van Xerox Corporation. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen. Prijzen, kenmerken, specificaties, mogelijkheden, vormgeving en beschikbaarheid van Xerox producten en diensten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie.

Voor meer informatie, kijk op www.xerox.nl, of neem contact op met:
Xerox (Nederland) B.V
PR & Communications Manager
Patty de Jong
+31 (0)346255770
patty.dejong@xerox.com
 Trimedia (voor Xerox)
Petra de Jongh
+31 (0)23 750 32 10
pdejongh@trimediabenelux.com