Breukelen -- Xerox behaalde voor haar locatie in Amsterdam-Sloterdijk de belangrijke Security Management System (SMS) certificering van de Vereniging ECHT. De betreffende vestiging is onderdeel van de divisie Xerox Global Services (XGS) en is specifiek gericht op de verlening van document services aan een van de grote bankinstellingen. De SMS-certificering maakte deel uit van het pakket eisen dat de bank stelde voor de uitbesteding van document services aan XGS. Het Security Management System stelt hoge eisen aan de opleiding en de betrouwbaarheid van de in te zetten medewerkers, een beveiligd beheer van de producten, omgevingsbeveiliging, controle op de integriteit van de opdrachtgevers, alsmede aan een calamiteitenplan.

Het SMS-certificaat werd op 29 november jl. tijdens een bijeenkomst van de Vereniging ECHT door haar voorzitter Arie Piet uitgereikt aan Alan Charnley, algemeen directeur Xerox (Nederland) BV. "De bank is door deze certificering verzekerd van de hoogste mate van betrouwbaarheid, kwaliteit en vertrouwelijkheid bij de behandeling van haar documenten", aldus Alan Charnley. Hij vervolgt: "Xerox verandert steeds meer van hardwareleverancier naar een op services gerichte onderneming, daarbij ondersteund door goed opgeleide medewerkers en kwalitatief hoogstaande producten en diensten. Het behalen van het SMS-certificaat past daar natuurlijk uitstekend bij."

Xerox zal de door de certificering opgedane extra kennis, kunde en ervaring naar behoefte ook implementeren in de andere ruim vijftig XGS-locaties van waaruit document services aan klanten in Nederland worden verleend.

Vereniging ECHT

De Vereniging ECHT is het centrum voor fraudepreventie door informatiebeveiliging. De vereniging stelt zich ten doel de fraudepreventie in Nederland te verbeteren door het stimuleren van het gebruik van beveiligde communicatieproducten en -diensten en door het invoeren en handhaven van beveiligingssystemen voor producenten van deze producten en diensten. De Vereniging ECHT is het belangrijkste aanspreekpunt als het gaat om betrouwbare waarde- en identiteitsdocumenten.

Leden van de Vereniging ECHT (www.verenigingecht.nl) zijn bedrijven, die het Security Management System (SMS) of de internationale versie, het Cen Workshop Agreement (CWA), hebben ingevoerd, met succes de SMS of CWA-audit door een erkende certificerende instelling hebben doorlopen en in het bezit zijn van een geldig SMS- of CWA-certificaat. onder de leden van ECHT vinden we bekende namen zoals Joh. Enschede, Thieme Amsterdam, Kon. Kampert en Helm Rotaform en Speciaaldrukkerij Lijnco.

Over Xerox Global Services

Xerox Global Services, een van de drie hoofddivisies van Xerox, levert een breed portfolio aan diensten, waaronder consultancy en systeemintegratie, beeldverwerking, content management en outsourcing. In nauwe samenwerking met haar klanten werkt XGS aan de verbetering en het beheer van hun documentintensieve bedrijfsprocessen - dagelijkse processen zoals bijvoorbeeld klantencommunicatie of archiefbeheer.

Xerox Europe
Xerox Europe, de Europese organisatie van Xerox Corporation, levert een uitgebreide reeks aan Xerox producten, oplossingen en diensten, alsmede bijbehorende supplies en software. Het aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantoren van klein tot groot, de markt voor productieprinten en grafische omgevingen, alsmede dienstverlening, met inbegrip van advisering, systeemontwikkeling/-beheer en document outsourcing.

Xerox Europe heeft productievestigingen in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en een geavanceerd R&D centrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble, Frankrijk. Voor meer informatie, ga naar www.xerox.com

Xerox is het handelsmerk van Xerox Corporation. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen.

Klantcontacten
Voor meer informatie over Xerox en de producten: bel 0346 - 255 255 of kijk op www.xerox.nl.

Mediacontacten
Xerox (Nederland) B.V.,
Patty de Jong, Communications Manager, tel.: 0346 - 255 770,
email: patty.dejong@xerox.com

VerkroostPR (voor Xerox), Herman Verkroost,
tel.: 030 - 229 20 05,
email: hav@verkroostpr.nl