Breukelen-Venray -- Xerox heeft haar wereldwijde dienstverlening op het gebied van imaging (beeldverwerking), verder geoptimaliseerd via de opening van een drietal nieuwe Imaging Services Centres in respectievelijk Venray, Madrid en Ebina (Japan). Eerder al werden Imaging Services Centres opgestart in Hot Springs (USA), Mitcheldean (UK), Sao Paulo (Brazili), Singapore en Tokyo (Japan).

Het Xerox Imaging Services Centre in Venray verzorgt voor klanten in de regio ‘Centraal Europa’ het digitaliseren van alle mogelijke soorten papieren documentbestanden, van facturen tot en met technische tekeningen. Door hierop met behulp van diverse technologien metadata extractie – het automatisch classificeren van informatie - toe te passen en ze via interfaces in systemen van de klant in te lezen, helpt Xerox Global Services (XGS) klanten hun kritische bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Xerox introduceert tevens een nieuw intern en gemeenschappelijk softwareplatform, dat zorgt voor de verbinding van alle Imaging Services Centres. Hierdoor is Xerox in staat om voor internationaal opererende klanten de gedigitaliseerde bestanden op diverse locaties centraal te beheren. Werner Branje (37) is benoemd tot Central European Region Manager Imaging & Document Management Services. “Het Xerox Imaging Centre in Venray heeft een Europese regionale functie. Vanuit dit centre worden klanten uit de Benelux, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland bediend. Gezien de marktpotentie, in combinatie met de voor de klanten interessante Xerox technologien en het wereldwijde leveringsnetwerk, wordt er een flinke expansie verwacht in Venray”, aldus Branje.

De verdere globalisering van Xerox’ dienstverlening op het gebied van imaging vindt zijn oorsprong in de inmiddels twintigjarige ervaring in dienstverlening aan grote ondernemingen en organisaties zoals bijvoorbeeld Enterprise Rent-A-Car, McGrawHill en Bouygues Telecom. In de Hot Springs (USA) vestiging worden mede daardoor op dit moment dagelijks al meer dan 1,2 miljoen documentpagina’s verwerkt.

XGS verzorgt echter ook on-site imaging services bij klanten, alsmede off-site in bestaande scanninglocaties. In het geval on-site services moeten worden verleend, installeert Xerox ter plaatse de benodigde scanapparatuur en –software en Xerox zorgt ook voor het procesmanagement.

De klant krijgt zijn papieren documenten aldus direct in zijn eigen ‘repository’ of in een beveiligd Xerox ‘repository’ ingescand, zonder dat die de onderneming dus hoeven te verlaten. Desgewenst kan Xerox klantdocumenten ook naar een scanninglocatie in de buurt sturen, zodat bedrijfskritische informatie niet over grote afstanden hoeft te worden verstuurd.

“Er is een sterke trend naar digitalisering gaande, maar het komt voor dat het in bepaalde regio – bijvoorbeeld met meerdere grenzen en regelgevingen – wenselijk is om ons in die regio te vestigen”, aldus Werner Branje. “Onder meer door de nieuwe vestiging in Venray komen we met onze imagingactiviteiten dichter naar de klanten toe.”

Over Xerox Global Services

Xerox Global Services heeft scanning, imaging en repository centres op 20 locaties verspreid over de wereld, en levert oplossingen voor documentenbeheer aan vooraanstaande ondernemingen en organisaties wereldwijd. XGS heeft een omzet van US$ 3.3 miljard en ruim 15.000 professionele medewerkers op het gebied van consulting & outsourcing services in meer dan 160 landen. XGS optimaliseert de inzet van kantoorapparatuur, stroomlijnt documentgerelateerde zakelijke processen, en verbetert de efficiency in hoogvolume print productiecentra.

Xerox Europe

Xerox Europe, de Europese organisatie van Xerox Corporation, levert een uitgebreide range aan Xerox producten, oplossingen en diensten, alsmede bijbehorende supplies en software. Het aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantoren van klein tot groot, de markt voor productieprinten en grafische omgevingen, alsmede dienstverlening, met inbegrip van advisering, systeemontwerp/–beheer en document outsourcing.

Xerox Europe heeft productievestigingen in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en een geavanceerd R&D centrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble, Frankrijk. Voor meer informatie, ga naar www.xerox.com.

Xerox is het handelsmerk van Xerox Corporation. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen. Prijzen, kenmerken, specificaties, mogelijkheden, vormgeving en beschikbaarheid van Xerox producten en diensten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Klantcontacten

Voor meer informatie over Xerox en de producten: bel 0346 - 255255 of kijk op www.xerox.nl.

Mediacontacten

Xerox (Nederland) B.V., Patty de Jong, Communications Manager, tel.: 0346 – 255 770,
email: patty.dejong@xerox.com

VerkroostPR (voor Xerox), Herman Verkroost, tel.: 030 – 229 20 05,
email: hav@verkroostpr.nl