Breukelen -- Xerox (Nederland) maakt bekend, dat zij een belangrijke overeenkomst heeft gesloten met de gezamenlijk op het terrein De Uithof in Utrecht gevestigde Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Deze drie organisaties hebben eind 2005 gezamenlijk een Europese aanbesteding uitgeschreven die aan deze overeenkomst ten grondslag ligt.

Xerox zal in totaal ruim vijfhonderd, in een mix van vijf verschillende modellen, WorkCentre™ multifunctionele producten (MFP's) leveren, beheren en onderhouden. Ongeveer 10 procent van de systemen betreft kleurenapparatuur. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaren en gedurende die periode zullen deze MFP's naar verwachting tussen de 60 en 70 miljoen afdrukken per jaar produceren, waarvan ongeveer 6 op de 100 in kleur. De overeenkomst volgt op een in november 2005 met de Hogeschool en de Universiteit afgesloten contract inzake de uitbesteding van de centrale reprodienstverlening van de Hogeschool en een drietal faculteiten van de Universiteit aan Xerox Global Services (XGS), de dienstendivisie van Xerox.

"Met de realisatie van deze tweede belangrijke overeenkomst op 'De Uithof' wordt eens temeer aangetoond, dat Xerox vooroploopt in document outsourcing en over een zeer brede kennis van document- en print-management oplossingen beschikt", aldus mevrouw Jos Claessens, directeur Xerox Global Services, over de nieuwe opdracht. Zij vervolgt: "Doorslaggevend bij het verwerven van deze fel beconcurreerde overeenkomst waren een goede prijsstelling alsmede de gedetailleerde offerte en de motivatie van het betrokken Xerox team."

Xerox Office Services

Naast de levering en het onderhoud van de MFP's zal Xerox Global Services tevens zorgen voor het onderhoud van en de ondersteuning ten behoeve van het machinepark, waartoe onsite engineers alsmede een specifiek op het project afgestemde helpdesk zullen worden ingezet. Vanuit de helpdesk zal het Xerox machinepark worden bewaakt. De helpdesk zal daartoe gebruikmaken van de Xerox Office Services (XOS) software, waaronder Xerox CentreWare Web software voor het beheer van de onder het contract vallende afdruksystemen. Met deze aanpak is XGS in staat om optimaal invulling te geven aan onderhoud, klachtafhandeling en klantondersteuning.

Ook biedt het XOS-concept klanten mogelijkheden voor het beoordelen en optimaliseren van de printer- en kopieerinfrastructuur. Via het terugdringen van het aantal desktop printers, het omleiden van printvolumes naar Xerox multifunctionals en het plaatsen van geavanceerde Xerox solid ink printers, kunnen voor klanten aanzienlijke kostenbesparingen worden gerealiseerd.

Xerox Global Services

Xerox Global Services, een van de drie hoofddivisies van Xerox, levert een breed portfolio aan diensten, waaronder consultancy en systeemintegratie, beeldverwerking, content management en outsourcing. In nauwe samenwerking met haar klanten werkt XGS aan de verbetering en het beheer van hun documentintensieve bedrijfsprocessen - afdrukprocessen in de kantooromgeving, maar ook andere dagelijkse processen zoals klantencommunicatie of archiefbeheer.

Xerox Europe
Xerox Europe, de Europese organisatie van Xerox Corporation, levert een uitgebreide reeks aan Xerox producten, oplossingen en diensten, alsmede bijbehorende supplies en software. Het aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantoren van klein tot groot, de markt voor productieprinten en grafische omgevingen, alsmede dienstverlening, met inbegrip van advisering, systeemontwikkeling/-beheer en document outsourcing.

Xerox Europe heeft productievestigingen in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en een geavanceerd R&D centrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble, Frankrijk. Voor meer informatie, ga naar www.xerox.com

Xerox is het handelsmerk van Xerox Corporation. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen. Prijzen, kenmerken, specificaties, mogelijkheden, vormgeving en beschikbaarheid van Xerox producten en diensten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Klantcontacten
Voor meer informatie over Xerox en de producten: bel 0346 - 255 255 of kijk op www.xerox.nl.

Mediacontacten
Xerox (Nederland) B.V.,
Patty de Jong, Communications Manager, tel.: 0346 - 255 770,
email: patty.dejong@xerox.com

VerkroostPR (voor Xerox), Herman Verkroost,
tel.: 030 - 229 20 05,
email: hav@verkroostpr.nl