Breukelen -- Xerox heeft voor heel Europa de introductie van een nieuw accreditatieprogramma voor haar verkoopkanalen aangekondigd, waarmee het aantal gecertificeerde partners tegen het eind van het jaar zal verdubbelen. Het accreditatieplan maakt deel uit van een bredere channelstrategie om de productiviteit en de kwaliteit van het Xerox partnernetwerk te verbeteren, om de beleving door de klant consistenter te maken en om een platform voor langdurige groei te scheppen.

Het nieuwe accreditatieprogramma verhoogt de kwaliteit en het aantal door Xerox gekwalificeerde verkoopmedewerkers in de verkoopkanalen. Deze medewerkers zijn in staat om klanten te adviseren over het scala van kantoorproducten en het komt tegemoet aan de groeiende vraag van klanten naar de op dienstverlening gebaseerde vaste-kosten-per-pagina contracten met PagePack. De toename van de technische Xerox expertise en de presentatie van de merkidentiteit op het verkooppunt (POS) zal het marktaandeel van Xerox in de IT en in de lagere graphic arts segmenten doen groeien.

Catherine Charlery van de toonaangevende bedrijfsanalisten InfoTrends zegt daarover: "Bij de afdruktaken in het kantoorsegment komt de nadruk steeds meer te liggen op dienstverlening, omdat kleine en middelgrote bedrijven naar mogelijkheden zoeken om hun afdrukkosten strikt onder controle te houden met een 'pay-per-page' model. Terwijl op diensten gebaseerde modellen enerzijds de risico's van een directe aankoop teniet doen, vereisen zij anderzijds nieuwe verkoopvaardigheden. Het feit dat Xerox de kennis op een pro-actieve manier uitdraagt, is uitstekend nieuws voor de wederverkopers en de bedrijfstak."

Tot nu toe waren de partners die uitsluitend Xerox apparatuur verkochten, diegenen die in staat waren om accreditatie te bereiken en zodoende hun voordeel te doen met een heel scala aan Xerox ondersteuningsdiensten. Vanaf heden zullen ook andere partners - waaronder partners die in de bedrijfs- en IT-markten actief zijn - in staat worden gesteld om de Xerox accreditatie te halen.

Claude Morichau, CEO van de toonaangevende Franse dealerorganisatie MISCO, zei dat er duidelijke voordelen zijn voor partners die bij Xerox geaccrediteerd zijn. "Pagepack biedt ons de kans om additionele maandelijkse omzet te genereren en omdat dit het eerste goed ondersteunde pay-per-page pakket in de markt is, biedt het ons een duidelijk concurrentievoordeel ten opzichte van niet geaccrediteerde concurrenten."

Dit wordt beaamd door HSP GmbH & Co KG, een vooraanstaande Duitse dealerorganisatie. "Xerox heeft de beste hoogwaardige kleurenproducten op de markt, maar binnen een bedrijfstak die wordt gekenmerkt door prijserosie en internetverkoop, is het moeilijker geworden om die in de markt te zetten", aldus Managing Director Michael Ruland. "De mogelijkheid om printers en multifunctionele apparatuur te verkopen als onderdeel van een op diensten gebaseerd pakket biedt een duidelijk voordeel. Het stelt ons in staat om de concurrentie aan te gaan met partners die andere zakelijke modellen hanteren, zoals aanbieders die uitsluitend via het internet werken, en om onze aandacht gericht te houden op de loyaliteit en het behoud van onze klanten."

Geaccrediteerde partners kunnen bovendien hun voordeel doen met de Xerox trainingen en kennisoverdracht, de verkoopondersteuning - zoals de Xerox Purchasing Portal en het SMART Centre - en de marketingondersteuning.

General manager en senior vice president van Xerox Europe, Office Group, Cees van Doorn levert het volgende commentaar: "Het nieuwe accreditatieproces is de volgende fase in onze strategie voor de optimalisatie van de distributie en van de processen voor de verkoopkanalen. Het geeft een helder signaal af dat Xerox voor de verkoopkanalen en de eindgebruikers de belangrijkste technologiepartner is, wanneer het gaat om een op diensten gebaseerd aanbod. Het vormt een duidelijke reeks richtlijnen voor onze partners in de verkoopkanalen, die hen toegang biedt tot een uniforme Europese merkidentiteit, tot accountmanagement, marketing, hulpmiddelen en kortingen die op dezelfde regels gebaseerd zijn."

Van Doorn vervolgt: "Door ons accreditatieprogramma uit te breiden, bieden wij meer partners de kans om PagePack op te nemen in hun verkoop en marketing en wij reiken hen de expertise aan om de markt voor pay-per-page te bewerken, die nieuwe en duurzame omzetstromen zal opleveren. Xerox heeft de producten, de historie, de merkidentiteit en de infrastructuur en verkoopkanalen om dit dienstenmodel voor onze partners tot een succes te maken. Feedback uit de markt toont aan dat veel eigenaren van kleine en middelgrote ondernemingen duidelijke voordelen zien in de introductie van een contractmodel."

Partners die de accreditatie doorstaan voldoen aan een groot aantal strikte eisen, waaronder minimumeisen aan de omzet en de bedrijfsomvang, en zij uiten in hun zakelijke doelstellingen dat zij op n lijn zitten met Xerox. Zij richten zich maximaal op doelmarkten die compatibel zijn met de apparatuurportefeuille van Xerox, zij investeren in personeelstraining en certificering van hun activiteiten en zijn in staat zijn om meerjarige contracten te managen.

"Door zeker te stellen dat onze geaccrediteerde partners voldoen - en wat nog belangrijker is: blijven voldoen - aan deze strikte normen, kunnen wij een extreem hoog niveau van customer service garanderen. Het accreditatieprogramma is ontworpen om vruchtbare en duurzame relaties tussen Xerox en haar partners en tussen deze partners en hun klanten te bewerkstelligen. De vereenvoudiging van onze distributie en van de dealernetwerken maakt het voor klanten en partners gemakkelijker om zaken te doen met Xerox", aldus tenslotte Cees van Doorn.

De aankondiging van vandaag vormt de tweede fase in de strategie van Xerox om efficiency in de distributie en de verkoopkanalen te bewerkstelligen, om de marktpenetratie van de producten te verbeteren en om dichter bij de klanten te staan. In januari 2006 introduceerde Xerox zijn SMARTer distributiemodel, waarmee het bedrijf de 49 landelijke primaire distributeurs die ongeveer 8000 partners bedienden, terugbracht tot twee primaire regiodistributeurs - Tech Data en Ingram. Het nieuwe model stelt zeker dat de Xerox kantoorproducten beschikbaar zijn voor de meeste - en wellicht alle - van de 30.000 wederverkopers van printers en copiers die er in West-Europa te vinden zijn.

Xerox Europe
Xerox Europe, de Europese organisatie van Xerox Corporation, levert een uitgebreide reeks aan Xerox producten, oplossingen en diensten, alsmede bijbehorende supplies en software. Het aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantoren van klein tot groot, de markt voor productieprinten en grafische omgevingen, alsmede dienstverlening, met inbegrip van advisering, systeemontwikkeling/-beheer en document outsourcing.

Xerox Europe heeft productievestigingen in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en een geavanceerd R&D centrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble, Frankrijk. Voor meer informatie, ga naar www.xerox..com

Xerox is het handelsmerk van Xerox Corporation. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen.

Klantcontacten
Voor meer informatie over Xerox en de producten: bel 0346 - 255 255 of kijk op www.xerox.nl.

Mediacontacten
Xerox (Nederland) B.V., Patty de Jong, Communications Manager, tel.: 0346 - 255 770,
email: patty.dejong@xerox.com

VerkroostPR (voor Xerox), Herman Verkroost, tel.: 030 - 229 20 05,
email: hav@verkroostpr.nl