Breukelen -- Xerox (Nederland) maakt bekend dat zij de Europese aanbesteding voor het digitaliseren van de inkomende post bij uitkeringsinstantie UWV heeft gewonnen. De opdracht omvat het scannen, automatisch herkennen en interpreteren van de gescande binnenkomende briefpost, faxen, XML berichten en e-mails. Uiteindelijk zal het gaan om gemiddeld 100.000 poststukken per dag. Doelstelling van het project, dat de naam Digiconnect heeft meegekregen, is de behandeltijd voor UWV's klanten te bekorten door onder meer het sneller beschikbaar komen van de binnenkomende post bij de betreffende medewerkers van UWV. De omslag van manuele naar geautomatiseerde verwerking van de inkomende post zal voor UWV niet alleen een enorme technologische stap voorwaarts betekenen, maar de nieuwe herkenningssoftware zal ook een grote efficiency- en kostenbesparing moeten opleveren. Het project zal gefaseerd worden gemplementeerd vanaf september dit jaar.

"We hebben aantoonbaar kunnen maken dat onze geavanceerde document management oplossingen, en in dit geval specifiek de Imaging & Document Management Services van Xerox, helpen om de productiviteit bij UWV te verhogen en hun kosten te reduceren", zegt Jos Claessens, directeur Xerox Global Services, Xerox (Nederland) BV. "Andere belangrijke argumenten op basis waarvan UWV voor Xerox heeft gekozen, betreffen de functionaliteit en prijsstelling van de software, alsmede de omvang en bewezen stabiliteit van de Xerox organisatie."

Bijzonder aan de toepassing is overigens, dat het bij het herkennen van de inkomende berichten niet alleen om gestructureerde, maar vooral ook om ongestructureerde informatie gaat. Daarbij betreft het vaak ook nog eens meer dan n soort bericht per poststuk. Automatisch wordt vastgesteld om wat voor soort bericht(en) het gaat en vervolgens wordt de data ter behandeling klaargezet met de juiste adressering voor de workflow. De toepassing is gebaseerd op de eFlow software van Xerox' partner TIS - Top Image Systems.

Xerox Global Services, een van de drie hoofddivisies van Xerox, levert een breed portfolio aan diensten, waaronder consultancy en systeemintegratie, beeldverwerking, content management en outsourcing. In nauwe samenwerking met haar klanten werkt XGS aan de verbetering en het beheer van hun documentintensieve bedrijfsprocessen - dagelijkse processen zoals bijvoorbeeld klantencommunicatie of archiefbeheer.

Over UWV

De missie van UWV is: 'Wij stimuleren werken. Als werken onmogelijk is, zorgen wij snel voor tijdelijk inkomen'. Dat betekent in de praktijk dat UWV er samen met CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) alles aan doet om mensen (weer) aan het werk te helpen. Alleen als blijkt dat werken op dat moment echt onmogelijk is, zorgt UWV voor een tijdelijke uitkering. Naast het verstrekken van uitkeringen, stimuleert en ondersteunt UWV bij rentegratie. Hiertoe schakelt UWV rentegratiebedrijven in die uitkeringsgerechtigden trajecten op maat bieden. Voor meer informatie, ga naar www.uwv.nl.

Xerox Europe
Xerox Europe, de Europese organisatie van Xerox Corporation, levert een uitgebreide reeks aan Xerox producten, oplossingen en diensten, alsmede bijbehorende supplies en software. Het aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantoren van klein tot groot, de markt voor productieprinten en grafische omgevingen, alsmede dienstverlening, met inbegrip van advisering, systeemontwikkeling/-beheer en document outsourcing.

Xerox Europe heeft productievestigingen in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en een geavanceerd R&D centrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble, Frankrijk. Voor meer informatie, ga naar www.xerox.com

Xerox is het handelsmerk van Xerox Corporation. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen.

Klantcontacten
Voor meer informatie over Xerox en de producten: bel 0346 - 255 255 of kijk op www.xerox.nl.

Mediacontacten
Xerox (Nederland) B.V.,
Patty de Jong, Communications Manager, tel.: 0346 - 255 770,
email: patty.dejong@xerox.com

UWV, Mathijs Postma, projectmanager concern ICT,
tel.: 06 229 18 297,
email: mathijs.postma@uwv.nl

VerkroostPR (voor Xerox), Herman Verkroost,
tel.: 030 - 229 20 05,
email: hav@verkroostpr.nl