Breukelen -- Xerox heeft Ursula M. Burns (48) benoemd als president. Tevens werd zij in de 'board of directors' van de onderneming gekozen. Hiervoor was Burns president van de Business Group Operations van Xerox en als zodanig verantwoordelijk voor de wereldwijde research, ontwikkeling, marketing en fabricage van de Xerox technologie, supplies en aanverwante services. In haar functie als president behoudt Ursula Burns de leiding over genoemde gebieden en heeft zij tevens de leiding over de organisatie van het informatiemanagement van de onderneming. Daarnaast heeft zij de verantwoordelijkheid voor Xerox' ondernemingsstrategie, human resources, marketing operations en global accounts gekregen. Burns rapporteert aan Xerox' Chairman en CEO Anne M. Mulcahy. De wereldwijde verkooporganisaties, Xerox Global Services, en de financile en juridische teams blijven aan Mulcahy rapporteren.

"Op dit moment biedt Xerox het grootste portfolio in systemen en software voor document management in onze branche en uit onze geschiedenis. Dit feit is ontstaan gedurende de afgelopen drie jaar, waarin Ursula een technologiestrategie ontwikkelde waarin meer dan 100 nieuwe producten werden gelanceerd", aldus Anne Mulcahy. Zij vervolgt: "Tegelijkertijd gaf Ursula leiding aan activiteiten die het business model van Xerox hebben versterkt en waardoor we efficinter, concurrerender en winstgevender zijn geworden. Deze organisatorische wijziging is een logische volgende stap voor onze onderneming en voor Ursula. Zij brengt veel kennis en ervaring mee In haar nieuwe rol als president, waarin zij nauw met mij en de overige directieleden zal samenwerken aan de verdere groei van Xerox op de gebieden kleur, services en de ontwikkeling van nieuwe zakelijke markten."

Ursula Burns begon in 1980 bij Xerox in eerste instantie als werktuigkundige in een stageproject gedurende de zomervakantie. Vervolgens vervulde zij diverse functies in productontwikkeling en -planning. Van 1992 tot 2000 gaf Burns leiding aan diverse business teams waaronder de office colour en fax business, alsmede de office network copying business. In 2000 werd zij benoemd als senior vice-president Corporate Strategic Services voor de gebieden fabricage en supply chain operations. In 2002 volgde haar benoeming als president van Xerox' Business Group Operations. In 1997 werd Burns benoemd als 'officer of the company' en in 2000 als corporate senior vice-president.

"Ruim 27 jaar geleden ben ik bij Xerox als student-stagire begonnen op grond van de bekendheid en de reputatie van Xerox op het gebied van onderzoek en ontwikkeling", aldus Ursula Burns. "Ik ben bij Xerox gebleven om de mensen en vanwege de op waarden gebaseerde cultuur met een passie voor innovatie en een sterk committment aan de klanten. Het is een grote eer om samen met Anne leiding te mogen geven aan de wereldwijde Xerox organisatie. Ik ben reuze trots op deze onderneming en op de fantastische mensen, producten en diensten die samen de basis vormen voor onze groeistrategie, de uitbreiding van onze marktaandelen en verhoging van de waarde voor onze stakeholders."

Ursula Burns behaalde een 'bachelor of science degree' aan het Polytechnic Institute of New York, en een 'master of science degree in mechanical engineering' aan de Columbia University. Zij heeft zitting in diverse professionele en sociale commissies bij onder meer American Express en Boston Scientific Corporation.

Xerox Europe

Xerox Europe, de Europese organisatie van Xerox Corporation, levert een uitgebreide range aan Xerox producten, oplossingen en diensten, alsmede bijbehorende supplies en software. Het aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantoren van klein tot groot, de markt voor productieprinten en grafische omgevingen, alsmede dienstverlening, met inbegrip van advisering, systeemontwikkeling, content management en document outsourcing.

Xerox Europe heeft productievestigingen in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en een geavanceerd R&D centrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble, Frankrijk. Voor meer informatie, ga naar www.xerox.com.

Xerox is het handelsmerk van Xerox Corporation. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen. Prijzen, kenmerken, specificaties, mogelijkheden, vormgeving en beschikbaarheid van Xerox producten en diensten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Klantcontacten
Voor meer informatie over Xerox en de producten: bel 0346 - 255 455 of kijk op www.xerox.nl.


VerkroostPR (voor Xerox), Herman Verkroost,
tel.: 030 - 229 20 05,
email: hav@verkroostpr.nl