Breukelen -- Onder het motto 'IT AIN'T MAGIC IF YOU KNOW HOW' organiseert Xerox dit najaar, in samenwerking met meerdere partners en klanten, een aantal seminars onder de verzamelnaam Momentum 2006. Tijdens de seminars worden ideen en oplossingen gepresenteerd, die erop zijn gericht om klanten te helpen hun efficiency te verbeteren, alsmede hun omzet en winstgevendheid te verhogen. De seminars worden gehouden in het hoofdkantoor van Xerox in Breukelen.

Op dinsdag 3 oktober kunnen professionals op het gebied van ICT, financin en/of security ervaren welke oplossingen worden geboden voor een efficint beheer van de almaar groter wordende belasting van hun ICT-netwerken. Vanaf 15.00 uur wordt een interessant en gevarieerd programma geboden met een aantal deskundige en ervaren sprekers. Na een inleiding over workflow, beheer en beveiliging van documenten door Ronald de Bakker, marketing directeur van Xerox Nederland, zal de heer ing. H.J. Smaal, director Knowledge & Information bij Royal Haskoning Nederland, een praktijkverhaal over toegangscontrole, routing en accounting presenteren.

Daarna is aan de beurt de heer Pieter Schoonens, program manager services innovation bij Atos Origin, die de deelnemers zal bijpraten over de huidige status en mogelijkheden van werkplekautomatisering. Hij zal dat doen aan de hand van een achttal functionele gebieden, waaronder bijvoorbeeld VOIP, unified messaging en multifunctional printing. Ook de integratie van de verschillende functionaliteiten komt aan de orde. Als laatste spreker tenslotte zal de heer ing. Jacques A. Cazemier, managing consultant informatiebeveiliging bij Informatie Management Nederland (IMN), vertellen welke strategie grote organisaties (kunnen) toepassen bij het beveiligen van hun documenten.

Nadat de deelnemers van een drankje en een buffet hebben kunnen genieten, kunnen zij zich vanaf 18.00 uur door de Xerox Alliantie Partners Equitrac, X-Solutions, iXware en Inepro laten informeren over diverse oplossingen die samen met Xerox zijn ontwikkeld resp. worden aangeboden. De oplossingen sluiten vanzelfsprekend aan op de tijdens het seminar behandelde thema's. Het programma zal rond 20.30 uur worden beindigd.

Het volledige programma ziet er als volgt uit:

14.30 uur

Inloop, ontvangst

15.00 uur

Welkom en inleiding – Martijn Brand, directeur Office Systems, SMB & Channels Xerox (Nederland) B.V.

15.15 uur

Workflow, beheer en beveiliging van documenten – Ronald de Bakker, marketing directeur Xerox (Nederland) B.V.

15.45 uur

Praktijkcase toegangscontrole, routing en accounting – Ing. H.J. Smaal, director Knowledge & Information Management bij Royal Haskoning Nederland

16.15 uur

Het beheer van meerdere input- en outputfunctionaliteiten in een IT organisatie – Pieter Schoonens, program manager services innovation Atos Origin

17.00 uur

Strategie voor de beveiliging van documenten in grote organisaties – Ing. Jacques A. Cazemier, managing consultant informatiebeveiliging bij Informatie Management Nederland (IMN)

17.45 uur

Buffet en drankje

Vanaf 18.00 uur

Marktplaats. Xerox Alliantie Partrners tonen hun oplossingen.

 • Equitrac: toegangscontrole, registratie, accounting en document routing oplossingen
 • X-Solutions: scan-workflow besturing, scan routing, OCR, archiving en third party connector oplossingen
 • iXware: unified messaging en faxserver oplossingen
 • Inepro: universele toegangscontrole en management oplossingen
 • 20.30 uur

  Einde  Voor meer informatie over en registratie voor dit seminar kunt u een email sturen naar infonl@xerox.com. Vermeld s.v.p. als onderwerp 'Momentum 21 september'. U kunt ook bellen naar: 0346 - 255 255, het informatienummer van Xerox (Nederland). Binnenkort is de informatie - ook die van alle andere Momentum 2006 seminars - tevens te vinden op www.xeroxmomentum.nl of www.xerox.nl.

  Xerox Momentum 2006 seminar programma

  19 september - Is verhoging van response nog mogelijk?

  De doelgroep voor dit seminar bestaat uit reclame-, DM- en marketing-professionals, die te maken hebben met dalende reclamebestedingen, verminderde response, meer op resultaten gerichte opdrachtgevers en een versnippering van doelgroepen en kanalen.

  21 september - Nieuwe kritieke succesfactoren bij digitaal drukken

  Grafische ondernemers kunnen ervaren hoe ze hun huidige werkprocessen kunnen optimaliseren en hun rendementen kunnen verbeteren.

  26 september - Uw klanten uit beeld?

  Met dit seminar richt Xerox zich op managers van rekencentra en op marketing- en ICT-professionals in omgevingen waar met grote klantenbestanden wordt gewerkt. Het aantal persoonlijke contactmomenten is aanzienlijk verminderd; de loyaliteit van de klanten staat onder druk. Marketeers en ICT-ers staan voor de uitdaging om het maximale rendement uit de klantcontacten te halen.

  27 september - Creatieve kansen voor boeken en tijdschriften?

  Nieuwe multi-media technieken vormen een bedreiging, maar bieden tevens ongekende nieuwe mogelijkheden voor uitgeverijen en hun grafimediabedrijven.

  3 oktober - Meer functionaliteit, meer zorgen?

  Professionals op het gebied van ICT, financin en/of security kunnen ervaren welke oplossingen worden geboden voor een efficint beheer van de almaar groter wordende belasting van hun ICT-netwerken.

  4 oktober - Xerox de juiste partner, nu en in de toekomst

  Xerox nodigt haar klanten en andere belangstellenden uit om zich te laten informeren over haar visie en strategie voor de toekomst, alsmede over de laatste stand van de technologie. Het programma is interactief en heeft een informeel karakter.

  10 oktober - Het optimale kantoor

  Dit seminar is bedoeld voor het ICT-, facility- en kantoormanagement van organisaties. Thema's zijn onder meer: inzicht verkrijgen in de binnen organisaties aanwezige grote, vaak niet bekende, hoeveelheid afdrukapparatuur; duidelijkheid over de aan documentoutputprocessen gerelateerde directe en indirecte kosten; het centraal beheren van alle afdrukapparatuur binnen de kantooromgeving.

  11 oktober - Procesoptimalisatie als medicijn voor toenemende marktwerking?

  Grote veranderingen in de gezondheidszorg leiden tot een sterke verzwaring van administratieve processen. In de gezondheidszorg werkende managers kunnen ontdekken hoe een verbetering in de doorlooptijd en toegankelijkheid van dossiers en andere documenten kunnen helpen om hun organisatie efficinter en slagvaardiger te maken.

  11 oktober - Leermiddelen, een lust of een last?

  Studenten en opleiders voorzien van adequate leermiddelen tegen minimale kosten is een grote uitdaging voor elke onderwijsinstelling. Beleidsmakers en beslissers kunnen nieuwe ideen opdoen hoe van hun leermiddelen niet langer een last, maar een lust is te maken. De ervaringen van de Hogeschool van Utrecht en live demonstraties tonen een pragmatische aanpak.

  12 oktober - Van kostenpost naar gewaardeerd bedrijfsonderdeel

  Het bestaansrecht van repro's en huisdrukkerijen wordt bij veel organisaties nog steeds ter discussie gesteld. Een goed geoliede repro kan echter een belangrijke bijdrage leveren aan de efficiency en communicatie van een organisatie. Sprekers uit de praktijk vertellen hoe zij erin zijn geslaagd om hun repro om te vormen van kostenpost naar gewaardeerd bedrijfsonderdeel.


  Xerox Europe
  Xerox Europe, de Europese organisatie van Xerox Corporation, levert een uitgebreide reeks aan Xerox producten, oplossingen en diensten, alsmede bijbehorende supplies en software. Het aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantoren van klein tot groot, de markt voor productieprinten en grafische omgevingen, alsmede dienstverlening, met inbegrip van advisering, systeemontwikkeling/-beheer en document outsourcing.

  Xerox Europe heeft productievestigingen in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en een geavanceerd R&D centrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble, Frankrijk. Voor meer informatie, ga naar www.xerox..com

  Onder de noemer 'The New Business of Printing' heeft Xerox het in de markt grootste portfolio 'state-of-the-art' digitale printsystemen, oplossingen en diensten ontwikkeld. Daartoe behoren tevens gestroomlijnde en efficinte workflow-oplossingen, alsmede een pakket oplossingen om klanten te helpen om hun business te ontwikkelen en groeimogelijkheden op de langere termijn te realiseren. In de veranderende markt voor druk- en printwerk zijn dat de drie elementen die Xerox-klanten helpen om beter te presteren en de productiviteit te verbeteren. En daardoor meer winstmogelijkheden te creren.

  Xerox Graphic Arts Premier Partners zijn leden van een door Xerox genitieerd, wereldwijd netwerk van grafimediabedrijven die tot de meest geavanceerde en ervaren digitale drukkers in hun land behoren. Door hun printopdrachten bij Premier Partners onder te brengen, zijn klanten verzekerd van de levering van hoge kwaliteit digitaal vervaardigd drukwerk, uitgevoerd door vooraanstaande ondernemingen, die zijn toegerust met de nieuwste en beste technologie.

  Voor meer informatie over het Xerox Premier Partner netwerk kijk op www.xerox.com/xpp.

  Xerox is het handelsmerk van Xerox Corporation. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen.

  Klantcontacten
  Voor meer informatie over Xerox en de producten: bel 0346 - 255 255 of kijk op www.xerox.nl.

  Mediacontacten
  Xerox (Nederland) B.V., Patty de Jong, Communications Manager, tel.: 0346 - 255 770,
  email: patty.dejong@xerox.com

  VerkroostPR (voor Xerox), Herman Verkroost, tel.: 030 - 229 20 05,
  email: hav@verkroostpr.nl