Breukelen -- Onder het motto 'IT AIN'T MAGIC IF YOU KNOW HOW' organiseert Xerox dit najaar, in samenwerking met meerdere partners en klanten, een aantal seminars onder de verzamelnaam Momentum 2006. Tijdens de seminars worden ideen en oplossingen gepresenteerd, die erop zijn gericht om klanten te helpen hun efficiency te verbeteren, alsmede hun omzet en winstgevendheid te verhogen. De seminars worden gehouden in het hoofdkantoor van Xerox in Breukelen.

Het programma dat Xerox tijdens het seminar op 10 oktober - aanvang 11.00 uur - biedt, is vooral gericht op ICT-, facility-, kantoor- en procesmanagers van organisaties. Thema's zijn onder meer: het ontzorgen van organisaties op het gebied van beheer en management van afdrukapparatuur, het inzichtelijk maken van de aan documentoutput gerelateerde directe en indirecte kosten, inzicht verkrijgen in de binnen organisaties aanwezige grote, vaak niet bekende hoeveelheid afdrukapparatuur (copiers, printers, faxen, multifunctionele producten). Xerox Office Services (XOS) is volledig gericht op de oplossing van de hedendaagse problematiek rondom 'document output en afdrukapparatuur' en geeft haar visie op 'Het Optimale Kantoor', waarin 'ontzorging' centraal staat.

Aan de orde komen vraagstukken zoals:
  • Hoe kan ik de afhandeling van servicecalls, het beheer, onderhoud, management van volumes en dergelijke zo efficint en kosteneffectief mogelijk inrichten?


  • Hoe kan ik zorgen dat de medewerkers ongestoord van de afdrukapparatuur gebruik kunnen maken zonder zich te hoeven bekommeren om zaken als storingen, papier bijvullen, vragen op het gebied van de printerdrijver, enzovoorts?


  • Wie is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de apparatuur en wat zijn de kosten hiervan?


  • Hebben we weet van de werkelijke met de documentoutput in onze organisatie verbonden directe n indirecte kosten?


  • Welke afdeling is verantwoordelijk voor de aanschaf van afdrukapparatuur? Inkoop, Facilities, Financin, Marketing .....?
Na een gezamenlijke lunch met Alan Charnley, General Manager Xerox (Nederland) B.V., wordt het seminar afgesloten met de presentatie van de oplossing zoals die in de praktijk bij ING Bank is gerealiseerd.

Het volledige programma ziet er als volgt uit:

V.a. 10.30 uur

Inloop, ontvangst

11.00 uur

Welkomstwoord – Michael Ching, XOS Business Manager, Xerox (Nederland) B.V.

11.05 uur

Introductie Xerox Global Services – Mevr. Jos Claessens, directeur Xerox Global Services, Xerox (Nederland) B.V.

11.20 uur

Overzicht Xerox Office Services – Michael Ching, XOS Business Manager, Xerox ( Nederland ) B.V.

11.50 uur

Demonstratie Xerox Office Services – Martin van de Beld, XOS Technical Consultant, Xerox ( Nederland ) B.V.

12.45 uur

Lunch met Alan Charnley, General Manager Xerox ( Nederland ) B.V.

13.30 uur

Casestudy ING Bank

14.00 uur

Samenvatting en afsluiting - Michael Ching, XOS Business Manager, Xerox ( Nederland ) B.V.


Voor meer informatie over en registratie voor dit seminar kunt u een email sturen naar infonl@xerox.com. Vermeld s.v.p. als onderwerp 'Momentum 21 september'. U kunt ook bellen naar: 0346 - 255 255, het informatienummer van Xerox (Nederland). Binnenkort is de informatie - ook die van alle andere Momentum 2006 seminars - tevens te vinden op www.xeroxmomentum.nl of www.xerox.nl.

Xerox Momentum 2006 seminar programma

19 september - Is verhoging van response nog mogelijk?

De doelgroep voor dit seminar bestaat uit reclame-, DM- en marketing-professionals, die te maken hebben met dalende reclamebestedingen, verminderde response, meer op resultaten gerichte opdrachtgevers en een versnippering van doelgroepen en kanalen.

21 september - Nieuwe kritieke succesfactoren bij digitaal drukken

Grafische ondernemers kunnen ervaren hoe ze hun huidige werkprocessen kunnen optimaliseren en hun rendementen kunnen verbeteren.

26 september - Uw klanten uit beeld?

Met dit seminar richt Xerox zich op managers van rekencentra en op marketing- en ICT-professionals in omgevingen waar met grote klantenbestanden wordt gewerkt. Het aantal persoonlijke contactmomenten is aanzienlijk verminderd; de loyaliteit van de klanten staat onder druk. Marketeers en ICT-ers staan voor de uitdaging om het maximale rendement uit de klantcontacten te halen.

27 september - Creatieve kansen voor boeken en tijdschriften?

Nieuwe multi-media technieken vormen een bedreiging, maar bieden tevens ongekende nieuwe mogelijkheden voor uitgeverijen en hun grafimediabedrijven.

3 oktober - Meer functionaliteit, meer zorgen?

Professionals op het gebied van ICT, financin en/of security kunnen ervaren welke oplossingen worden geboden voor een efficint beheer van de almaar groter wordende belasting van hun ICT-netwerken.

4 oktober - Xerox de juiste partner, nu en in de toekomst

Xerox nodigt haar klanten en andere belangstellenden uit om zich te laten informeren over haar visie en strategie voor de toekomst, alsmede over de laatste stand van de technologie. Het programma is interactief en heeft een informeel karakter.

10 oktober - Het optimale kantoor

Dit seminar is bedoeld voor het ICT-, facility- en kantoormanagement van organisaties. Thema's zijn onder meer: inzicht verkrijgen in de binnen organisaties aanwezige grote, vaak niet bekende, hoeveelheid afdrukapparatuur; duidelijkheid over de aan documentoutputprocessen gerelateerde directe en indirecte kosten; het centraal beheren van alle afdrukapparatuur binnen de kantooromgeving.

11 oktober - Procesoptimalisatie als medicijn voor toenemende marktwerking?

Grote veranderingen in de gezondheidszorg leiden tot een sterke verzwaring van administratieve processen. In de gezondheidszorg werkende managers kunnen ontdekken hoe een verbetering in de doorlooptijd en toegankelijkheid van dossiers en andere documenten kunnen helpen om hun organisatie efficinter en slagvaardiger te maken.

11 oktober - Leermiddelen, een lust of een last?

Studenten en opleiders voorzien van adequate leermiddelen tegen minimale kosten is een grote uitdaging voor elke onderwijsinstelling. Beleidsmakers en beslissers kunnen nieuwe ideen opdoen hoe van hun leermiddelen niet langer een last, maar een lust is te maken. De ervaringen van de Hogeschool van Utrecht en live demonstraties tonen een pragmatische aanpak.

12 oktober - Van kostenpost naar gewaardeerd bedrijfsonderdeel

Het bestaansrecht van repro's en huisdrukkerijen wordt bij veel organisaties nog steeds ter discussie gesteld. Een goed geoliede repro kan echter een belangrijke bijdrage leveren aan de efficiency en communicatie van een organisatie. Sprekers uit de praktijk vertellen hoe zij erin zijn geslaagd om hun repro om te vormen van kostenpost naar gewaardeerd bedrijfsonderdeel.


Xerox Europe
Xerox Europe, de Europese organisatie van Xerox Corporation, levert een uitgebreide reeks aan Xerox producten, oplossingen en diensten, alsmede bijbehorende supplies en software. Het aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantoren van klein tot groot, de markt voor productieprinten en grafische omgevingen, alsmede dienstverlening, met inbegrip van advisering, systeemontwikkeling/-beheer en document outsourcing.

Xerox Europe heeft productievestigingen in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en een geavanceerd R&D centrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble, Frankrijk. Voor meer informatie, ga naar www.xerox..com

Xerox is het handelsmerk van Xerox Corporation. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen.

Klantcontacten
Voor meer informatie over Xerox en de producten: bel 0346 - 255 255 of kijk op www.xerox.nl.

Mediacontacten
Xerox (Nederland) B.V., Patty de Jong, Communications Manager, tel.: 0346 - 255 770,
email: patty.dejong@xerox.com

VerkroostPR (voor Xerox), Herman Verkroost, tel.: 030 - 229 20 05,
email: hav@verkroostpr.nl