Breukelen -- Xerox heeft vandaag aangekondigd in Europa het zogenaamde 'SMARTer Distribution model' te zullen introduceren, waarmee uiteindelijk het aantal wederverkopers van Xerox kantoorproducten verdrievoudigd kan worden. SMARTer Distribution zal bijdragen aan een solide groei van de Xerox Office Group via schaalvoordelen die de wederverkoper en de eindgebruiker, naast een grotere keus, gegarandeerde serviceniveaus biedt.

In 2006 zal het 'two tier' distributiemodel van Xerox, dat momenteel bestaat uit 49 distributeurs in verschillende Europese landen, worden gereorganiseerd. Er zullen drie regionale distributeurs komen - Scribona, Tech Data en Ingram Micro. Tech Data en Ingram Micro zullen de meeste West-Europese landen voor hun rekening nemen; Scribona zal de distributie voor de Noord-Europese landen verzorgen.

Ongeveer n derde (16) van de huidige 49 Xerox Office distributeurs zijn lokale vestigingen van Scribona, Ingram Micro of Tech Data, die onderdeel van het SMARTer Distribution netwerk zullen blijven. Transitie van de huidige Xerox distributeurs naar het nieuwe distributiemodel zal gedurende 2006 plaats hebben. De roll-out varieert van land tot land, waarbij sommige distributeurs als lokale distributeurs in de markt kunnen blijven opereren.

Door het nieuwe distributiemodel zullen de Xerox kantoorproducten in principe voor de meeste, zoniet alle van de ruim 30.000 West-Europese wederverkopers van printers en copiers beschikbaar komen. Scribona, Tech Data en Ingram Micro bedienen samen het merendeel van de IT-markt, waardoor Xerox ook een groter aantal IT-wederverkopers kan bereiken dan momenteel het geval is - een zeer belangrijk aandachtspunt in de groeistrategie van de onderneming.

De SMARTer Distribution bedrijven die alle drie reeds met Xerox samenwerken en die internationaal zijn vertegenwoordigd, zijn gekozen omdat hun bedrijfsstrategien passen bij die van Xerox: zij hebben een uitstekende logistieke organisatie en een uitgebreide IT-infrastructuur alsmede de mogelijkheid om het verkoopkanaal te ondersteunen en verder te ontwikkelen. Zij zullen de producten in economische hoeveelheden zelf afhalen uit het centrale Xerox magazijn.

Tegelijkertijd wil Xerox haar netwerk van 'tier two' wederverkopers die rechtstreekse contacten met de klant onderhouden uitbreiden naar nieuwe markten, zoals die van grafimediabedrijven, en haar open-productlijn toegankelijk maken voor meer IT-wederverkopers. De wederverkopers zullen een groter assortiment printers en copiers kunnen betrekken die hen de mogelijkheid geven de klant het 'vaste kosten-per-pagina' contract PagePack van Xerox aan te bieden.

Cees van Doorn, general manager en senior vice president van Xerox Europe, Office Group, zegt hierover: "Een belangrijk aandachtspunt in 2006 betreft het optimaliseren van onze distributiecapaciteit. De introductie van SMARTer Distribution zal het aantal wederverkopers van Xerox in Europa drastisch doen stijgen en een platform voor een groter marktaandeel bieden. Het voordeel voor de klant is een grotere keus aan leveranciers. Het gestroomlijnde model brengt ons dichter bij onze distributeurs, wederverkopers en klanten. Doordat wij hiermee frequenter essentile bedrijfsinformatie kunnen uitwisselen met ons distributienetwerk, kunnen we beter inspelen op de behoeften van wederverkopers en klanten. Door ons distributienetwerk volledig transparant te maken, maakt SMARTer Distribution het onze klanten en partners gemakkelijker om zaken met ons te doen."

Het SMARTer Distribution model is uitsluitend van toepassing op de apparatuur die de Xerox Office Group in West-Europa distribueert.

Xerox Europe
Xerox Europe, de Europese organisatie van Xerox Corporation, levert een uitgebreide reeks aan Xerox producten, oplossingen en diensten, alsmede bijbehorende supplies en software. Het aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantoren van klein tot groot, de markt voor productieprinten en grafische omgevingen, alsmede dienstverlening, met inbegrip van advisering, systeemontwikkeling/-beheer en document outsourcing.

Xerox Europe heeft productievestigingen in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en een geavanceerd R&D centrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble, Frankrijk. Voor meer informatie, ga naar www.xerox..com

Xerox is het handelsmerk van Xerox Corporation. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen.

Klantcontacten
Voor meer informatie over Xerox en de producten: bel 0346 - 255 255 of kijk op www.xerox.nl.

Mediacontacten
Xerox (Nederland) B.V., Patty de Jong, Communications Manager, tel.: 0346 - 255 770,
email: patty.dejong@xerox.com