Breukelen -- Xerox heeft een 'secret E-Agent' ingezet om nog meer energie te besparen. Dit E-Agent - een middel dat materialen brosser maakt - is een speciaal chemisch ingredint dat de hoeveelheid energie die nodig is om bepaalde Xerox printertoners te produceren, met maximaal 22 procent vermindert. Hierdoor verwacht Xerox in 2008 meer dan 30 miljoen kilowattuur elektriciteit te hebben bespaard - genoeg energie om meer dan 24.000 huishoudens in Amerika gedurende een heel jaar van licht te voorzien. Een flinke stap voorwaarts in Xerox' doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd te verlagen.

"De productie van verbruiksartikelen en vooral die van toner, behoort tot de meest energie-intensieve activiteiten binnen Xerox", aldus John R. Laing, senior vice president van de Xerox Supplies Delivery Unit. "Met continue innovaties zoals nu de E-Agent, helpen wij Xerox niet alleen om kosten te besparen, maar dragen we ook een steentje bij aan een schoner milieu en het behoud van de aarde."

Xerox is de uitvinder en de grootste fabrikant van toner ter wereld en produceert die wereldwijd op acht locaties, waaronder in Venray. Toner is 'droge inkt' in poedervorm. Dit poeder smelt op papier waardoor laserafdrukken en -kopien ontstaan. In het gewone tonerproductieproces worden grote deeltjes plastic, kleurstoffen en andere toevoegingen mechanisch verpulverd tot kleine, relatief uniforme tonerdeeltjes. Er zijn ongeveer vijftig van deze tonerdeeltjes nodig om n punt op deze bladzijde te printen.

Het maalproces is de meest energie-intensieve stap. Dit kost tot wel 40 procent van de totale energie die nodig is om de toner te maken. Het malen geschiedt door tonerdeeltjes in een kamer met hoge snelheid tegen elkaar aan te blazen, waarbij door de botsingen de deeltjes splijten.

De onderzoekers van Xerox wisten dat het hele proces minder energie zou kosten als de tonerdeeltjes gemakkelijker zouden malen. Zij ontdekten dat de tonerdeeltjes door het toevoegen van een verbrossingsmiddel eerder verbrijzelden tijdens botsingen en zo sneller de gewenste afmetingen zouden krijgen. Afhankelijk van de productsoort zorgt de E-Agent voor een verbetering van de maalsnelheid tot twee keer de oorspronkelijke maalsnelheid.

Het gepatenteerde E-Agent proces is inmiddels met succes toegepast in de toner van enkele Xerox producten, zoals bijvoorbeeld de Xerox DocuPrint en Docutech digitale persen en printers, en wordt momenteel ook getest voor andere systemen.

De verwachting is dat Xerox door het gebruik van de E-Agent tegen 2008 zoveel energie heeft bespaard, dat uitstoot van meer dan 18.000 ton(!!!!) kooldioxide voorkomen is, wat gelijk staat aan de jaarlijkse CO2 uitstoot van meer dan 2.500 auto's.

"We denken dat dit 'geheime middel' n van de succesverhalen zal zijn waarmee Xerox haar doelstellingen voor de reductie van broeikasgassen zal behalen", zegt Laing.

Xerox heeft beloofd om de uitstoot van broeikasgassen - de chemische stoffen in de atmosfeer die verantwoordelijk worden geacht voor de mondiale klimaatverandering - van haar wereldwijde activiteiten over een periode van 10 jaar met 10 procent te verminderen. De uitstoot die wordt veroorzaakt door Xerox is het gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen en elektriciteit. Om de doelstelling te realiseren en toch te kunnen groeien, werkt Xerox binnen de totale wereldwijde activiteiten aan een energie-efficiencyreductie van 30 procent ten opzichte van het niveau van 2002.

Deze belofte van Xerox is in lijn met haar al lang geldende verplichting het milieu en de gezondheid en veiligheid van de werknemers, klanten en de omgeving waarin Xerox opereert, te beschermen. Xerox heeft wereldwijd grote milieuprijzen in de wacht gesleept en heeft milieubeschermende beleidsmaatregelen geformuleerd, lang voordat overheden zich hiermee bemoeiden. Naast innovaties zoals de E-Agent blijft Xerox meer energiebesparende processen, producten en technologien ontwikkelen om het bedrijf en de klanten te helpen de milieudoelstellingen te behalen.

Xerox Europe
Xerox Europe, de Europese organisatie van Xerox Corporation, levert een uitgebreide reeks aan Xerox producten, oplossingen en diensten, alsmede bijbehorende supplies en software. Het aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantoren van klein tot groot, de markt voor productieprinten en grafische omgevingen, alsmede dienstverlening, met inbegrip van advisering, systeemontwikkeling/-beheer en document outsourcing.

Xerox Europe heeft productievestigingen in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en een geavanceerd R&D centrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble, Frankrijk. Voor meer informatie, ga naar www.xerox..com

Xerox is het handelsmerk van Xerox Corporation. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen.

Klantcontacten
Voor meer informatie over Xerox en de producten: bel 0346 - 255 255 of kijk op www.xerox.nl.

Mediacontacten
Xerox (Nederland) B.V., Patty de Jong, Communications Manager, tel.: 0346 - 255 770,
email: patty.dejong@xerox.com

VerkroostPR (voor Xerox), Herman Verkroost, tel.: 030 - 229 20 05,
email: hav@verkroostpr.nl