Breukelen -- Xerox heeft haar ProfitAccelerator™ ('Winstversneller') Digital Business Resources Collection uitgebreid met drie nieuwe kits. Met de programma's en tools uit deze collectie ondersteunt Xerox haar klanten in de grafimediabranche bij het ontwikkelen van hun digitale drukwerkactiviteiten, bij het vereenvoudigen van de workflow om de productiviteit te verhogen en kosten te besparen, alsmede bij het ontwikkelen van activiteiten in hoogwaardige digitale boekdruk.

"Xerox begon al met klanten te helpen hun investeringen in digitale technologie te maximaliseren en te exploiteren lang voordat dit meer algemeen gebruikelijk werd", aldus Jim Hamilton, directeur van On Demand Printing and Publishing Consulting Service bij het vooraanstaande onderzoeksbureau InfoTrends. "Bij Xerox begrijpen ze dat marktexpansie meer inhoudt dan alleen het verkopen van producten. Grafimediabedrijven moeten volgens Xerox in staat worden gesteld hun digitale volume te vergroten, efficinter te zijn en zich beter als dienstverlener in de markt te zetten."

De ProfitAccelerator-portefeuille van Xerox - de meest uitgebreide collectie in de grafische industrie met meer dan 60 business- en marktontwikkelingstools- is geheel ontwikkeld op basis van feedback van klanten.

Een aantal van deze tools is inmiddels beschikbaar in het Nederlands, met name tools die het grafische bedrijf kan inzetten als voorlichtingsmateriaal voor zijn opdrachtgevers, bijvoorbeeld de ProfitAccelerator™ boekjes 'Xerox Gids voor voorbereiding van ontwerpopdrachten' en 'De Kunst & Kunde van Digitaal Drukken'. Vertalingen van een aantal andere tools zijn in voorbereiding.

De drie nieuwe ProfitAccelerator kits betreffen: op de workflow afgestemde financile modelleersoftware, een vijfdelige cursus over het succesvol verkopen van digitale print services en een kit voor 'nieuwkomers' die zich actief op de markt voor digitale boekdruk willen richten.

Toon me de opbrengsten!
Xerox heeft het financile modelleerprogramma ProfitQuick verbeterd zodat grafimediabedrijven daarmee nu hun gehele workflow kunnen analyseren, van orderadministratie tot fulfilment en distributie. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt hoe automatisering van de workflow van invloed is op kosten- en tijdsbesteding. Eerdere versies richtten zich uitsluitend op de impact van investeringen in apparatuur.

Met de nieuwe versie ProfitQuick software kunnen nu op maat gesneden winst- en cashflow analyses voor productieomgevingen worden ontwikkeld - van grafimediabedrijven tot uitgeverijen, evenals voor transactieprinten. Het kan ook worden gebruikt om overzichtelijke rapporten te produceren met intutieve stroomschema's van vr en na het proces, die duidelijk maken welk effect de digitale workflow en printoplossingen kunnen hebben op het eindresultaat van een grafimediabedrijf.Met ProfitQuick kunnen print professionals nagaan welke drukorders het meest winstgevend zijn voor grafische productieomgevingen en welke de meeste kostenbesparingen opleveren voor huisdrukkerijen. Medewerkers kunnen nu direct kosten/opbrengst-vergelijkingen maken voor zowel offset, digitale als hybride drukwerkproductie en workflows. Dit maakt het gemakkelijk om groeiprognoses voor de bedrijfsactiviteiten op te stellen.



Digitale verkooptraining 'on the go'
Selling Digital Printing (het verkopen van digitale drukwerkactiviteiten) - een audiocursus bestaande uit vijf modules - biedt grafimediabedrijven en verkoopleiders de tools die hun verkoopmedewerkers nodig hebben om nieuwe print services effectief aan hun klanten te kunnen verkopen.

De cursus Selling Digital Printing richt zich op vijf belangrijke gebieden die verkopers van digitaal drukwerk moeten kennen om succesvol te kunnen zijn. De modules behandelen de organisatie van het verkooprayon, acquisitie van nieuwe klanten, het eerste telefoongesprek, afspraken maken en het onderhouden van de relatie.De trainingssessies zijn ontwikkeld door een team succesvolle verkoopleiders en opleiders binnen de grafische industrie. Elke sessie duurt 20 tot 30 minuten en aan de orde komen belangrijke vaardigheden bij digitaal drukken, zoals print-on-demand, voorraadbeheer en variabele data printen. De trainingssessies zijn verkrijgbaar op CD's.'Grote' mogelijkheden voor het uitgeven van boeken
De uPublisher™ Digital Books Development Kit van Xerox levert de kennis en vaardigheden om het digitaal 'On Demand' drukken van boeken in kleine(re) oplagen optimaal te kunnen aanbieden en het digitaal uitgeven van boeken verder te ontwikkelen, en daardoor te profiteren van de toenemende omzetmogelijkheden in deze snelgroeiende markt. De kit is verkrijgbaar voor alle digitale afdruksystemen van Xerox.

Volgens een studie van INTERQUEST groeit de markt voor books-on-demand van circa 20 miljard boekpagina's in 2006 naar ongeveer 38 miljard boekpagina's in 2009, grotendeels door de toenemende vraag naar kleine oplagen en door het in eigen beheer uitgeven van speciale boeken.

De kit omvat:
  • The Best Little Book of Big Book Ideas, een inzichtelijke handleiding die een beknopt overzicht geeft van de boekenmarkt en de talloze digitale mogelijkheden. Het omvat specifieke informatie over het opbouwen van een verkooporganisatie voor digitaal On Demand gedrukte boeken, het verkopen van digitaal drukken in de uitgeversmarkt en nog veel meer.

  • The Best Little Book of Big Book Hints and Tips voor de meer ervaren uitgever van digitaal gedrukte boeken. Het biedt korte samenvattingen van de elementaire afdrukprocessen voor digitaal gedrukte boeken, samen met nuttige aanwijzingen en tips voor het ontwerpen, drukken en afwerken van dit soort boeken.

  • Een PowerPoint-presentatie om grafimediabedrijven te helpen het hoe, wat en waarom van digitaal boekdrukken aan klanten en potentile afnemers te vertellen en te verkopen.

  • Bronbestanden voor beide boeken zodat professionele digitale drukkers hun boekdrukcapaciteiten kunnen oefenen en demonstreren.
Verkrijgbaarheid
De uPublisher Digital Books Development Kit en ProfitAccelerator Selling Digital Printing zijn voor Xerox klanten per direct verkrijgbaar via de Xerox verkooporganisatie, tel.: 0346 - 255 255.

Xerox Europe

Xerox Europe, de Europese organisatie van Xerox Corporation, levert een uitgebreide reeks aan Xerox producten, oplossingen en diensten, alsmede bijbehorende supplies en software. Het aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantoren van klein tot groot, de markt voor productieprinten en grafische omgevingen, alsmede dienstverlening, met inbegrip van advisering, systeemontwikkeling/–beheer en document outsourcing.

Xerox Europe heeft productievestigingen in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en een geavanceerd R&D centrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble, Frankrijk. Voor meer informatie, ga naar www.xerox.com.

Onder de noemer ‘The New Business of Printing' heeft Xerox het in de markt grootste portfolio ‘state-of-the-art' digitale printsystemen, oplossingen en diensten ontwikkeld. Daartoe behoren tevens gestroomlijnde en efficinte workflow-oplossingen, alsmede een pakket oplossingen om klanten te helpen om hun business te ontwikkelen en groeimogelijkheden op de langere termijn te realiseren. In de veranderende markt voor druk- en printwerk zijn dat de drie elementen die Xerox-klanten helpen om beter te presteren en de productiviteit te verbeteren. En daardoor meer winstmogelijkheden te creren.

Xerox Graphic Arts Premier Partners zijn leden van een door Xerox genitieerd, wereldwijd netwerk van grafimediabedrijven die tot de meest geavanceerde en ervaren digitale drukkers in hun land behoren. Door hun printopdrachten bij Premier Partners onder te brengen, zijn klanten verzekerd van de levering van hoge kwaliteit digitaal vervaardigd drukwerk, uitgevoerd door vooraanstaande ondernemingen, die zijn toegerust met de nieuwste en beste technologie.Voor meer informatie over het Xerox Premier Partner netwerk kijk op www.xerox.com/xpp.

XEROX, iGen3, DocuTech, Xerox NuveraTM, FreeFlow, DocuSP, Accxesen ProfitAcceleratorTMzijn handelsmerken van XEROX CORPORATION. DocuColorwordt in licentie gebruikt. Prijzen, kenmerken, specificaties, mogelijkheden, vormgeving en beschikbaarheid van Xerox producten en diensten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Klantcontacten
Voor meer informatie over Xerox en de producten: bel 0346 - 255 455 of kijk op www.xerox.nl.


VerkroostPR (voor Xerox), Herman Verkroost,
tel.: 030 - 229 20 05,
email: hav@verkroostpr.nl