Breukelen – Per direct is Service Point toegetreden tot het Premier Partner netwerk van Xerox. Om toe te mogen treden tot het premier partner netwerk kent Xerox een aantal criteria waaraan Service Point ruimschoots voldoet. De Premier Partner criteria zijn ondergebracht in vijf groepen: Financial Stability, Digital Excellence, First Class Business Processes, Loyalty to Xerox en Commitment to the Principles of Premier Partners.

“Kennis van ontwikkelingen in de markt en het uitwisselen van kennis met andere Premier Partners was voor Service Point een belangrijke meeweging om zich bij het netwerk aan te sluiten.” Aldus Dennis Stufkens, Managing Director van Service Point Nederland.

Xerox zelf geeft ook aan kennis en kunde met de partners uit te wisselen om van elkaar te leren. De partners komen geregeld bij elkaar en ontmoeten ook de R&D mensen uit Palo Alto die de kennis van de partners inzetten voor nieuwe oplossingen.

Service Point
Service Point Nederland is de specialist en marktleider in het optimaal inrichten, uitvoeren en managen van data- en documentprocessen bij documentintensieve bedrijven. Service Point Nederland is onderdeel van de wereldwijd opererende Service Point Group. Service Point is internationaal een leidende organisatie op het gebied van Document Management outsourcing, met een focus op dienstverlening met een hoge toegevoegde waarde voor haar klanten. Door snelle technologische ontwikkelingen neemt het aantal informatiestromen toe. Het overzichtelijk en toegankelijk houden van informatie wordt complexer en de kosten worden moeilijker beheersbaar. Gezamenlijk werken in de Verenigde Staten, Groot-Brittanni, Spanje, Duitsland, Noorwegen en Nederland 2.500 medewerkers samen om aan ruim 22.000 klanten diensten te verlenen, hen te adviseren, samen te werken aan een verbetering van hun operationele proces en hun document management systemen door een platform van diensten en oplossingen die de complete document life-cycle beslaan. Als een internationaal document outsourcing bedrijf heeft Service Point een solide structuur, waarmee een brede range aan diensten geboden kan worden op het gebied van Digital Reprographics (Print, Copy en Mailings), Facilities Management (on-site document logistieke processen van Postkamer en Repro) en Document Management (conversie van fysieke naar digitale informatie conform klantbehoefte). Door een internationaal netwerk van 85 locaties en meer dan 715 On-Site oplossingen bij de klant onderhoudt Service Point sterke relaties met zijn klanten, soms participerend in wereldwijde projecten met de meest recente informatie technologien.

Over Xerox Premier Partners Network.
Xerox Graphic Arts Premier Partners zijn leden van een door Xerox genitieerd, wereldwijd netwerk van grafimediabedrijven die tot de meest geavanceerde en ervaren digitale drukkers in hun land behoren. Door hun printopdrachten bij Premier Partners onder te brengen, zijn klanten verzekerd van de levering van hoge kwaliteit digitaal vervaardigd drukwerk, uitgevoerd door vooraanstaande ondernemingen, die zijn toegerust met de nieuwste en beste technologie.Voor meer informatie over het Xerox Premier Partner netwerk kijk op www.xerox.com/xpp

Over Xerox
Xerox Europe, de Europese organisatie van Xerox Corporation, levert een uitgebreide range aan Xerox producten, oplossingen en diensten, alsmede bijbehorende supplies en software. Het aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantoren van klein tot groot, de markt voor productieprinten en grafische omgevingen, alsmede dienstverlening, met inbegrip van advisering, systeemontwikkeling, content management en document outsourcing.

Xerox Europe heeft productievestigingen in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en een geavanceerd R&D centrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble, Frankrijk. Voor meer informatie, ga naar www.xerox.com

Xerox is het handelsmerk van Xerox Corporation. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen. Prijzen, kenmerken, specificaties, mogelijkheden, vormgeving en beschikbaarheid van Xerox producten en diensten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie.

Voor meer informatie, kijk op www.xerox.nl , of neem contact op met:

Xerox (Nederland) B.V
PR & Communications Manager
Patty de Jong
+31 (0)346255770
patty.dejong@xerox.com
 Trimedia (voor Xerox)
Petra de Jongh
+31 (0)23 750 32 10
pdejongh@trimediabenelux.com


Voor meer informatie over Service Point Nederland, kijk op www.servicepoint.nl, of neem contact op met:

Service Point Nederland B.V.
Marketing Manager
Marcel Jonkman
+31 (0)172 606 728
Marcel.jonkman@servicepoint.nl