Breukelen - Resultaten uit een door Xerox genitieerd Europees onderzoek onder CMO’s en CFO ’s tonen aan dat er nog steeds grote verschillen zijn tussen wat CFO’s denken dat marketingafdelingen meten en wat er daadwerkelijk gemeten wordt op marketinggebied. 62% van de CFO’s denkt bijvoorbeeld dat marketing haar resultaten direct meet ten opzichte van de totale bedrijfsperformance terwijl dat maar in 54% van de gevallen ook echt gebeurt. Dit Xerox onderzoek is uitgevoerd onder 627 CMO’s en CFO’s van organisaties met meer dan 1000 werknemers in Frankrijk, Duitsland, Itali, Spanje, Groot-Brittanni en Nederland.

Volgens de onderzoeksresultaten zijn tweederde van zowel de CMO’s als de CFO’s van mening dat een betere communicatie over de impact van marketingactiviteiten direct kan zorgen voor een sterkere positie van marketing binnen de organisatie en een uitbreiding van het budget.

Bijna alle CFO’s en CMO’s (94%) geloven dat een verbetering in de meetinstrumenten voor marketing direct leidt tot een beter inzicht in de kracht van marketing. Echter het meten van marketingeffecten wordt ook bij deze grote ondernemingen bij 70% nog uitgevoerd met Excel spreadsheets, 40% gebruikt papieren systemen en 6% geeft aan helemaal geen meetinstrumenten te hebben.

Het zal geen verrassing zijn dat 37% van de CMO’s en 39% van de CFO ’s aangeven dat de huidige economische ontwikkelingen een directe bedreiging vormen voor de marketingbudgetten in 2009.

Elly Langeveld, Marketing Manager Xerox Nederland: “Zonder de juiste meetinstrumenten om business cases te kunnen onderbouwen wordt het moeilijk voor marketingverantwoordelijken om budgetten te gaan beschermen tegen de onvermijdelijke kostenbesparingen die de wereldwijde financile crisis met zich meebrengt. Marketing is vaak de eerste discipline die last heeft van een recessie. De resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat als marketeers in staat zijn om de juiste informatie uit adequate meetsystemen te halen en deze goed te communiceren op directieniveau, ze een goede kans hebben om hun budgetten te beschermen.”

- XXX -

Over het onderzoek

Voor het onderzoek zijn 460 CMO's en 167 CFO's (in totaal 627) ondervraagd in de volgende landen:

Verenigd Koninkrijk 100 (interviews) Duitsland 103
Spanje 106 Itali 109
Frankrijk 102 Nederland 107


De vraaggesprekken zijn alleen gehouden in grote organisaties in elk land. Er zijn geen sectorquota's toegepast. Alle vraaggesprekken zijn afgenomen door enquteurs die voldoende zijn opgeleid en volgens de IQCS-richtlijnen werken. Het gehele project is strikt conform de gedragslijnen van de MRS uitgevoerd.

Over Xerox

Xerox Europe, de Europese organisatie van Xerox Corporation, levert een uitgebreide range aan Xerox producten, oplossingen en diensten, alsmede bijbehorende supplies en software. Het aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantoren van klein tot groot, de markt voor productieprinten en grafische omgevingen, alsmede dienstverlening, met inbegrip van advisering, systeemontwikkeling, content management en document outsourcing.

Xerox Europe heeft productievestigingen in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en een geavanceerd R&D centrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble, Frankrijk. Voor meer informatie, ga naar www.xerox.com

Xerox is het handelsmerk van Xerox Corporation. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen. Prijzen, kenmerken, specificaties, mogelijkheden, vormgeving en beschikbaarheid van Xerox producten en diensten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie.
Voor meer informatie, kijk op www.xerox.nl, of neem contact op met:

Xerox (Nederland) B.V
Patty de Jong, +31 (0)346 255770, patty.dejong@xerox.com

Marcommit (voor Xerox)
Marianne van Barneveld +31 (0)35 5822730, xerox@marcommit.nl