Breukelen -- - 'Is Europa gereed voor de Millennials?' luidt de vraag in een door Xerox in opdracht gegeven onderzoek dat vandaag in Nederland door Forrester Consulting werd gepresenteerd. Het antwoord is 'nee'. Het onderzoek toont aan dat Europese bedrijven nog een lange weg hebben te gaan om tegemoet te komen aan de behoeften en werkstijlen van de nieuwe generatie werknemers die in het digitale tijdperk opgegroeid is. Terwijl men enorme inspanningen heeft verricht om in te spelen op de groeiende behoefte aan flexibiliteit en een betere balans tussen werk en privleven, hebben werknemers niet de samenwerkingshulpmiddelen en IT-infrastructuur gekregen die zij nodig hebben om effectief te kunnen zijn.

Het onderzoek is gebaseerd op research onder 1600 managers uit het bedrijfsleven in 16 landen. Hoewel de overgrote meerderheid van hen gelooft, dat zij de huidige afgestudeerden die volledig vertrouwd zijn met nieuwe technologien (door Forrester Consulting de 'Millennials' genoemd), volledig ondersteunen, vertelt het onderzoek een heel ander verhaal.

Volgens Xerox geven de onderzoeksgegevens aan dat de bedrijven er goed in geslaagd zijn om HR veranderingen door te voeren, waarmee managers zich gemakkelijk kunnen identificeren - zoals flexibele werktijden. Problemen doen zich voor wanneer de gewenste veranderingen het noodzakelijk maken dat men zich aanpast aan een manier van werken, die pas mogelijk is geworden door de nieuwe technologien van de laatste 10 jaar.

Het onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat een verrassend hoog percentage van de bedrijven werknemers in staat stelt om flexibele uren te werken (76 procent; Nederland 81 procent) en om bij tijd en wijle buiten kantoor te werken (67 procent; Nederland 83 procent). Weinig organisaties bieden echter de Millennial-vriendelijke hulpmiddelen die nodig zijn om het werk op afstand te ondersteunen, tenzij deze hulpmiddelen al alom geaccepteerd zijn en de meeste mensen er al als consument ervaring mee hebben. De mobiele telefoon en laptop zijn de enige mobiele technologien die veel bedrijven ter beschikking stellen. Slechts een kleine minderheid voorziet werknemers van hulpmiddelen zoals PDA's (11 procent) en mobiele e-mail apparaten (10 procent).

Een vergelijkbare situatie doet zich voor, wanneer het gaat om de werkstijl en de infrastructuur op kantoor. Op browsers gebaseerde portals en onbelemmerde afdrukmogelijkheden op papier zijn middelen waartoe de meeste medewerkers toegang hebben. Slechts een luttele 5 procent van de respondenten gaf echter aan dat hun bedrijven MP3/4 spelers ter beschikking stellen en slechts 15 procent heeft toegang tot webcasts.

Alan Charnley, algemeen directeur Xerox (Nederland) B.V., zegt daarover het volgende: "Bedrijven die nalaten om in te spelen op dingen die tegenwoordig als basisbehoeften gelden voor personeel in een informatierijke maatschappij die altijd online is, zullen in het nadeel zijn. Zij zullen grote moeite hebben om nieuwe afgestudeerden vast te houden en om de behoeften van nieuwe generaties partners en klanten te begrijpen."

Charnley vervolgt: "En van de hoofdredenen waarom slechts weinig bedrijven erin geslaagd zijn om hun werkomgeving Millennial-vriendelijk te maken, is het feit dat een deel van de mensen die de beslissingen nemen, is opgegroeid zonder blogs, webcasts, PDA's en dergelijke. Deze hulpmiddelen zijn volledig nieuw voor hen en daarom hebben zij tijd nodig om zich deze dingen eigen te maken. Voor de Millennials zijn zij simpelweg een manier van leven - iets dat zij gewoon gebruiken zonder er veel bij na te denken. HR- en trainingsafdelingen zouden ervoor moeten zorgen dat alle senior managers - ongeacht hun leeftijd - hoogstpersoonlijk ervaring opdoen met de hulpmiddelen die het populairst zijn bij de Millennials. Het is niet genoeg om alleen maar te erkennen dat er verschillen in werkstijl zijn en om de dingen beschikbaar te stellen die men zelf nuttig vindt."

Het onderzoek suggereert dat bedrijven de volgende stappen zouden moeten ondernemen om in te spelen op het veranderende personeelsbestand:
  • Kansen bieden om nieuwe technologien uit te proberen. Millennials leren en leveren positieve bijdragen door te experimenteren met nieuwe hulpmiddelen en suggesties aan te dragen hoe deze een bijdrage aan de organisatie kunnen leveren.


  • Werkervaringen bieden waar samenwerking deel van uitmaakt. Online games voor groepen, discussiegroepen, communities of practice en dergelijke zijn goede ondersteunende activiteiten om vaardigheden te verwerven en kennis uit te wisselen. Werknemers van alle leeftijdsgroepen aansporen om deel te nemen door middel van age diversity training, het formuleren van doelstellingen en beloningen.


  • Snelle introductie van nieuwe technologien zonder het menselijke element uit het oog te verliezen. Nieuwe technologien moeten worden ingevoerd als hulpmiddelen die een effectievere menselijke interactie mogelijk maken en niet om problemen in bedrijfsprocessen op te lossen die door mensen of problemen in de organisatie veroorzaakt worden. In erkenning hiervan analyseren onderzoeksexperts van Xerox actuele werkmethodieken om hulpmiddelen te ontwikkelen die aansluiten bij de werkstijlen van mensen.
Voor additionele aanbevelingen verwijzen wij naar pagina 23 van de onderzoeksrapportage 'Is Europa gereed voor de Millennials?'

Einde persbericht

OPMERKINGEN VOOR DE REDACTIE:
  1. De 1619 respondenten in het onderzoek werden in het uiteindelijke rapport teruggebracht tot 1250 om een gelijkwaardige representatie van elk van de 16 landen van het onderzoek te verkrijgen.

  2. Bepaalde bedrijfstakken zijn Millennial-vriendelijker dan andere. 63 Procent van de respondenten uit het 'snelle' media- en entertainmentsegment gaf aan dat hun organisaties op de behoeften van een jonger personeelsbestand ingespeeld hadden. Daarentegen gaf slechts 55 procent van de respondenten in de financile dienstverlening aan dat zij een verandering in hun organisatie waargenomen hadden.

  3. De resultaten verschillen ook van land tot land, waarbij Portugal als meest Millennial-vriendelijke natie te voorschijn kwam en Finland als minst vriendelijke. In Portugal gaf 86 procent van de respondenten te kennen dat hun organisaties actie ondernomen hadden om te voldoen aan de behoeften van jongere generaties werknemers, terwijl dat in Finland slechts 56 procent was. Voor Nederland geldt een score van 69 procent.

  4. Mobiel werken werd door een meerderheid van de responderen genoemd als een trend die naar verwachting in de toekomst zal toenemen. 71 Procent van het totaal aantal respondenten gelooft dat het aantal werknemers dat buiten hun (hoofd-)kantoor werkt, tegen 2010 zal toenemen. Nederland scoort hier hoog met 83 procent.

  5. Een grote meerderheid van de respondenten voorspelde dat samenwerking ondersteunende technologien die op dit moment nog niet wijd verbreid zijn in bedrijven, tegen 2010 goed toegankelijk zullen zijn voor werknemers. 67 Procent van de respondenten zei dat hun organisaties mobiele e-mail voorzieningen aan hun personeel ter beschikking zullen stellen en 58 procent gaf aan dat zij verwachten dat tegen 2010 PDA's ter beschikking worden gesteld.

  6. Voor zover het gaat om data over de benutting van hulpmiddelen, is er voor dit persbericht gebruik gemaakt van de gemiddelde resultaten.
Xerox Europe
Xerox Europe, de Europese organisatie van Xerox Corporation, levert een uitgebreide reeks aan Xerox producten, oplossingen en diensten, alsmede bijbehorende supplies en software. Het aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantoren van klein tot groot, de markt voor productieprinten en grafische omgevingen, alsmede dienstverlening, met inbegrip van advisering, systeemontwikkeling/-beheer en document outsourcing.

Xerox Europe heeft productievestigingen in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en een geavanceerd R&D centrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble, Frankrijk. Voor meer informatie, ga naar www.xerox.com

Xerox is het handelsmerk van Xerox Corporation. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen.

Klantcontacten
Voor meer informatie over Xerox en de producten: bel 0346 - 255 255 of kijk op www.xerox.nl.

Mediacontacten
Xerox (Nederland) B.V.,
Patty de Jong, Communications Manager, tel.: 0346 - 255 770,
email: patty.dejong@xerox.com

VerkroostPR (voor Xerox), Herman Verkroost,
tel.: 030 - 229 20 05,
email: hav@verkroostpr.nl