Breukelen -- Een door Xerox in opdracht gegeven onderzoek naar de trends op de werkplek heeft aan het licht gebracht dat de nieuwe generatie van na 1980 geboren werknemers - de zogenaamde 'Millennials' - het tempo waarin de veranderingen op de werkplek plaatsvinden, een extra impuls geeft.

In het door Forrester Consulting verrichte onderzoek 'Is Europa gereed voor de Millennials?' zegt het overgrote merendeel van de Europese managers dat zij erkennen dat jonge werknemers op een andere manier omgaan met technologie en daar anders gebruik van maken dan eerdere generaties, en dat zij op deze behoeften inspelen. De bevindingen vertellen echter een ander verhaal. Het blijkt dat weinig bedrijven de nieuwe hulpmiddelen of de op samenwerking gebaseerde cultuur gemplementeerd hebben die nodig zijn om deze generatie te laten floreren en om de bedrijven zelf te laten profiteren van de benaderingswijzen en ervaring van de Millennials.

Het onderzoek werd verricht onder ruim 1600 managers uit het bedrijfsleven in 16 Europese landen. De resultaten geven aan dat kernaspecten in de bedrijfsvoering - zoals werkmethodes van het personeel, de samenwerking met klanten, leveranciers en partners en de bedrijfsprocessen - verwaarloosd worden en niet voldoen aan de behoeften van een generatie die tegen 2010 een groter deel van het personeelsbestand zal uitmaken dan de mensen die kort na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren.

Het toont aan dat er weliswaar een groot aantal bedrijven is dat zijn personeel voorziet van basishulpmiddelen zoals de onbeperkte toegang tot het afdrukken op papier (61 procent), laptops (35 procent) en mobiele telefoons (40 procent), maar dat slechts een kleine minderheid de nieuwere, Millennials-vriendelijke en op samenwerking gerichte tools zoals webcasts, blogs, video conferencing of externe toegang tot het internet of e-mail ter beschikking stelt. Slechts 39 procent van de managers (Nederland 46%) geeft te kennen dat zij op dit moment online samenwerken met hun leveranciers en partners voor de ontwikkeling van producten en diensten en niet minder dan 52% (Nederland 44%) geeft te kennen dat er geen plannen zijn om informatie op community sites of blogs te plaatsen.

Alan Charnley, algemeen directeur Xerox (Nederland) B.V., zegt daarover het volgende: "De Millennials zullen een revolutie op gang brengen in de manier waarop producten en diensten gekozen, ontwikkeld en ingekocht worden. Aanbevelingen door klanten op blogs en forumwebsites zoals bijvoorbeeld blogs.microsoft.nl, seniorweb.nl, kieskeurig.nl en topproduct.nl zullen zeer belangrijk worden en leveranciers en partners zullen in staat moeten zijn om online samen te werken in alle stadia van de ontwikkeling of levering van een product of dienst. Organisaties in Nederland zullen zich de manier van werken van de Millennials eigen moeten maken om op n lijn te blijven met de manier waarop hun klanten en partners zaken willen doen.

Xerox gelooft dat de Millennials een significante impact zullen hebben op vele gebieden waar de sterke punten van de eigen producten en consultancy diensten liggen - met name in de stroomlijning van de zakelijke processen, samenwerking, kennismanagement en het delen van informatie.

Alan Charnley: "Millennials verwachten toegankelijke en productieve informatie. Zij verwachten dat deze automatisch op maat gesneden en geactualiseerd wordt en dat deze de content op de meest effectieve manier presenteert - naar behoefte via een mix van tekst, beeld, muziek en links. Wij maken dit nu al mogelijk via een aantal van onze applicaties, zoals DocuShare, een op het web gebaseerd managementsysteem voor documenten en content dat samenwerking, web conferencing en mogelijkheden zoals blogs en wiki's* ondersteunt." Charnley besluit: "Maar wij denken dat Millennials om nog intelligentere documenten zullen vragen en om geautomatiseerde aanpassing van formats en de bewerking van informatie. Onze onderzoeksteams houden deze doelstellingen altijd sterk in gedachten voor de toekomst."

Xerox is van mening dat het feit dat organisaties het belang van de manier van werken van de Millennials fout inschatten, hen een misplaatst vertrouwen geeft dat zij 'Millennial-vriendelijk' zijn en hun werkplekken aangepast hebben om tegemoet te komen aan de behoeften van nieuwe generaties werknemers.

Einde persbericht

(* Een wiki is een website waarop bezoekers zelf op een eenvoudige manier informatie kunnen toevoegen of aanpassen. Daarvoor is geen toestemming of toegangscode nodig.)

OPMERKINGEN VOOR DE REDACTIE:
  1. 91 Procent van de managers in Europa (Nederland 88%) onderkent de verschillende werkstijlen van de nieuwe generaties en 73% (Nederland 69%) is van mening dat hun bedrijven op deze behoeften hebben ingespeeld.

  2. Sommige bedrijfstakken ontwikkelen zich in dit opzicht sneller dan andere. Slechts 55% van de respondenten in de sector financile dienstverlening gaf aan dat hun bedrijven actie hadden ondernomen om tegemoet te komen aan de wensen van het nieuwe personeel.

  3. Bepaalde landen zijn Millennial-vriendelijker dan andere. Minder dan tweederde van de respondenten in Finland, Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk was van mening dat hun bedrijf tegemoet gekomen is aan de veranderende verwachtingen van het personeel - in vergelijking met meer dan driekwart van de organisaties in Spanje, Belgi, Duitsland, Itali, Zwitserland, Frankrijk, Griekenland en Portugal. Portugal kwam uit de bus als meest Millennial-vriendelijke land en Finland als het minst Millennial-vriendelijk. Nederland scoorde hier 69%.

  4. 71 Procent van de respondenten (Nederland 83%) in het onderzoek gelooft dat er tegen 2010 een toename zal zijn van het aantal personeelsleden dat werkzaam is vanuit een andere locatie dan de kantoorlocatie van de organisatie.

  5. Meer dan de helft van de respondenten verwacht een toename of een sterke toename van het percentage werknemers dat hulpmiddelen ter beschikking krijgt in de vorm van browser based portals, mobiele telefoons, webcasts en PDA's. Dit percentage stijgt tot meer dan 60%, wanneer het gaat om mobiele e-mailvoorzieningen (Nederland 73%) en laptops/tablet PC's (Nederland 63%). Uitgaande van de bij het onderzoek betrokken organisaties voorziet minder dan 70% van de organisaties op dit moment een significant percentage van de werknemers van deze productiviteitsverbeterende hulpmiddelen.

  6. Voor zover het gaat om data over de benutting van hulpmiddelen, is er voor dit persbericht gebruik gemaakt van de gemiddelde resultaten.
Xerox Europe
Xerox Europe, de Europese organisatie van Xerox Corporation, levert een uitgebreide reeks aan Xerox producten, oplossingen en diensten, alsmede bijbehorende supplies en software. Het aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantoren van klein tot groot, de markt voor productieprinten en grafische omgevingen, alsmede dienstverlening, met inbegrip van advisering, systeemontwikkeling/-beheer en document outsourcing.

Xerox Europe heeft productievestigingen in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en een geavanceerd R&D centrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble, Frankrijk. Voor meer informatie, ga naar www.xerox.com

Xerox is het handelsmerk van Xerox Corporation. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen.

Klantcontacten
Voor meer informatie over Xerox en de producten: bel 0346 - 255 255 of kijk op www.xerox.nl.

Mediacontacten
Xerox (Nederland) B.V.,
Patty de Jong, Communications Manager, tel.: 0346 - 255 770,
email: patty.dejong@xerox.com

VerkroostPR (voor Xerox), Herman Verkroost,
tel.: 030 - 229 20 05,
email: hav@verkroostpr.nl