Breukelen - De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft een aantal facilitaire diensten uitbesteed aan Xerox. De betreffende medewerkers zijn in dienst van Xerox gekomen. De in eerste instantie kritische OndernemingsRaad van KNMG is positief over Xerox’ aanpak van de sociale kant van de outsourcingsoperatie.

De KNMG is een federatie van zes medische beroepsverenigingen. Onder andere de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) en Orde van Medisch Specialisten vallen hier onder. De KNMG verleent facilitaire diensten aan de aangesloten verenigingen. Ook reprodiensten maakten deel uit van de core business van de KNMG. In 2004 is de core business echter opnieuw gedefinieerd, en vervolgens beperkt tot de afdelingen Opleiding & Registratie, Beleid & Advies en Mediazaken. De overige facilitaire diensten zijn uitbesteed.

Xerox is geselecteerd voor de outsourcing van de postkamer- en reprodiensten, onder andere omdat zij in andere projecten had bewezen een uitstekende dienstverlener te zijn met een grote servicegerichtheid. Xerox en KNMG zijn een vijfjarig contract overeengekomen.

De medewerkers van de postkamer en de repro zijn in dienst gekomen van Xerox. Na een intensieve training en begeleiding vanuit Xerox is het merendeel van de medewerkers op het “Xerox Service Center” (XSC) in het kantoor van de KNMG geplaatst. De overige medewerkers heeft bij Xerox in Breukelen een geschikte functie gevonden. De in eerste instantie kritische geluiden vanuit de OR van de KNMG zijn omgeslagen in lof over de manier waarop Xerox is omgegaan met de sociale kant van de outsourcingsoperatie. Xerox heeft de initile dienstverlening - postverzorging en kopiren - kunnen uitbreiden ten gevolge van de vraag vanuit de KNMG.

In 2007 is de KNMG verhuisd naar Domus Medica in Papendorp, Utrecht. In het pand is naast de KNMG een reeks aan andere organisaties op medisch gebied ondergebracht, waaronder een twintigtal wetenschappelijke onderzoeksbureaus. Ook opleidingsinstanties voor huisartsen, de vereniging van verloskundigen en de redactie van de diverse door de KNMG uitgegeven bladen hebben daar onderdak gevonden. Er werken in de Domus Medica nu ongeveer 600 mensen. Het Xerox Service Center is meeverhuisd.

Het Xerox Service Center in de Domus Medica bestaat, naast de Xerox Client Operations Manager - Marcel de Breij - nu uit zeven medewerkers. Deze afdeling werkt voor alle in de Domus ondergebrachte organisaties. Xerox verzorgt diensten zoals: printen, kopiren, mailings, vormgeving, desk top publishing (DTP), drukwerkinkoop en voorraadbeheer alsmede het verzorgen van grootformaat prints. Ook de nabewerking en fulfilment behoort tot de dienstverlening. Voor een groot aantal producten functioneert het XSC als one-stop-shop: van documentproductie tot en met bezorging bij TNT Post.

De KNMG is erg te spreken over de servicegerichtheid van het XSC. De afdeling betoont zich heel toegankelijk, de medewerkers denken mee met de vragen van de interne klanten en komen met goede oplossingen. Ook als er iets niet goed is verlopen, wordt er heel open gevalueerd hoe dit in de toekomst is te voorkomen.

Mede als gevolg van de intensieve en positief gewaardeerde samenwerking met Xerox zijn - buiten de centraal bij het XSC geplaatste apparatuur - in de loop van de tijd ook alle decentrale copiers en printers vervangen door Xerox Multifunctionele apparatuur. Op deze apparatuur is tevens de Xerox Scan to Mail functionaliteit gemplementeerd.

Er wordt serieus nagedacht over de introductie van een volledige document management oplossing, inclusief de digitalisering van inkomende post. Gezien de positieve ervaringen met het XSC team en met Xerox is het niet ondenkbaar dat Xerox als uitvoerende organisatie zeer nauw bij deze ontwikkelingen betrokken zal worden.

In 2008 is een begin gemaakt met de uitbreiding van het pand: bij oplevering in 2010 zal de Domus Medica tweemaal zo groot zijn als nu. Allerhande, aan de gezondheidszorg gerelateerde organisaties zullen daar samenkomen. Door de goede naam van XSC en Xerox binnen de huidige Domus liggen er uitstekende kansen om verder mee te groeien in de komende jaren.

Over Xerox

Xerox Europe, de Europese organisatie van Xerox Corporation, levert een uitgebreide range aan Xerox producten, oplossingen en diensten, alsmede bijbehorende supplies en software. Het aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantoren van klein tot groot, de markt voor productieprinten en grafische omgevingen, alsmede dienstverlening, met inbegrip van advisering, systeemontwikkeling, content management en document outsourcing.

Xerox Europe heeft productievestigingen in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en een geavanceerd R&D centrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble, Frankrijk. Voor meer informatie, ga naar www.xerox.com

Xerox is het handelsmerk van Xerox Corporation. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen. Prijzen, kenmerken, specificaties, mogelijkheden, vormgeving en beschikbaarheid van Xerox producten en diensten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie.

Voor meer informatie, kijk op www.xerox.nl, of neem contact op met:

Xerox (Nederland) B.V
PR & Communications Manager
Patty de Jong
+31 (0)346255770
patty.dejong@xerox.com
 Marcommit
Yvonne Fisscher of Marianne van Barneveld
31 (0)35 5822730
xerox@marcommit.nl