Breukelen -- - Ondanks het feit dat de overgrote meerderheid van de managers uit het Europese bedrijfsleven onderkent, dat nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt anders met technologie omgaan dan voorgaande generaties, maken slechts weinig bedrijven de opkomende peer-to-peer communicatie mogelijk. Deze belooft een transformatie van de consumenten- en leveranciersnetwerken te gaan bewerkstelligen, aldus een door Xerox in opdracht gegeven onderzoek door Forrester Consulting.

Het door Forrester Consulting verrichte onderzoek 'Is Europa gereed voor de Millennials?' laat zien dat veel bedrijven weliswaar over basisvoorzieningen zoals een website beschikken, maar dat een groot gedeelte geen plannen heeft om als onderdeel van de manier waarop zij hun bedrijf organiseren en managen, websites van concurrenten, andere externe sites, discussieforums of blogs te observeren of daar een bijdrage aan te leveren. Inderdaad brengt dit onderzoek dat onder ruim 1600 managers in 16 Europese landen werd gehouden, een zekere 'digitale dyslexie' aan het licht, wanneer het gaat om de invoering van het zogenaamde sociale computergebruik.

Volgens de studie zullen sommige bedrijven door hun gebrek aan kennis over de kracht van peer-to-peer netwerken en online communicatienetwerken niet in contact komen met de technologisch onderlegde afgestudeerden die de arbeidsmarkt betreden en door Forrester Consulting de 'Millennials' worden genoemd. Werknemers in deze groep worden gedefinieerd door een aantal werkplekkarakteristieken: zij zijn het gewend om informatie uit meerdere bronnen te ontvangen en zij verwerken deze snel. Zij vinden het gemakkelijk om meerdere taken tegelijk te verrichten, zij zijn flexibel in hun benadering, zij houden van samenwerkingsgerichte werkomgevingen, zij hebben graag onmiddellijke toegang tot informatie en houden ervan om in non-hirarchische werkgroepen van gelijken te werken.

Voor zover het de communicatie met consumenten betreft, geeft het onderzoek aan dat 59 procent van de bedrijven (Nederland 61%) op dit moment over een website beschikt om de klanten ondersteuning te bieden. 45 Procent (Nederland 53%) van hen vraagt automatisch om feedback van klanten, 36 procent (Nederland 33%) maakt het zijn klanten mogelijk om producten aan te kopen per telefoon of via een bedrijfswebsite en 28 procent (Nederland 31%) zei over een online portal te beschikken om producten te beoordelen en te bespreken. Slechts 15 procent van de bedrijven (Nederland 19%) biedt echter content met een extra waarde om de online ervaring van de klant te verbeteren en slechts 14 procent (Nederland 17%) houdt online discussies zoals blogs in het oog. Volgens de studie zijn dit o.a. de elementen van sociaal computergebruik die Millennials verwachten te kunnen toepassen op het werk en dit zal een vitale rol spelen wanneer het erom gaat hen aan te werven voor bedrijven en merken.

Verder lijkt het zo te zijn dat het onwaarschijnlijk is dat bedrijven die zich nog niet hebben ingelaten met sociale computernetwerken, dit in de toekomst alsnog zullen doen. 58 Procent (Nederland 62%) gaf te kenen dat er geen plannen zijn om content met een extra toegevoegde waarde te bieden, 47 procent (Nederland 35%) heeft geen plannen om blogs te volgen, 30 procent (Nederland 21%) zal geen online discussieportal beschikbaar stellen en 14 procent (Nederland 8%) heeft zelfs geen plannen om een bedrijfswebsite ter ondersteuning van zijn klanten in te richten.

Alan Charnley, algemeen directeur Xerox (Nederland) B.V., zegt daarover het volgende: "De Millennials kunnen zich de tijd niet herinneren dat de wereld nog niet digitaal communiceerde. Het is als het ware hun tweede natuur om binnen sociale digitale netwerken te communiceren met gelijken en gelijkgezinden, omdat dit de belofte inhoudt dat informatie onmiddellijk gedeeld wordt. Zij geven graag hun mening over de producten waar zij van houden of waar zij een hekel aan hebben. Dit heeft een enorme impact op de manier hoe merken en bedrijven gezien worden en daarom ook op de manier waarop wij zaken doen. Peer-netwerken simpelweg negeren houdt in dat men de mening van een groeiend gedeelte van de werkende bevolking negeert."

Het onderzoek levert een vergelijkbaar beeld op, wanneer het om de communicatie van bedrijven met hun leveranciers gaat. Hoewel 46 procent van de managers (Nederland 43%) aangeeft gebruik te maken van een extranet voor de samenwerking met partners en leveranciers, heeft 23 procent (Nederland 22%) geen plannen om dit in de toekomst te doen. Slechts 28% van de bedrijven (Nederland 34%) zegt op dit moment leveranciers te selecteren op basis van aanbevelingen binnen een peernetwerk, terwijl 36 procent (Nederland 32%) aangeeft geen plannen te hebben om dit in de toekomst te doen. Als verdere illustratie van het gebrek aan inzicht in het sociale computergebruik zegt slechts 13 procent (Nederland 15%) dat zij op dit moment informatie over leveranciers op websites van gemeenschappen op blogs plaatsen, terwijl mr dan de helft van de bedrijven (52 procent; Nederland 44%) geen plannen heeft om dit te doen.

Het rapport waarschuwt: "De loyaliteit van uw Millennial klanten zal beslist sterk worden benvloed door hun online ervaring. Het concept waarbij men buiten de website van het eigen bedrijf en buiten de gecontroleerde bedrijfsomgeving op het internet activiteiten ontplooit - met name vanuit een B2B gezichtspunt - zal zich onder uw werknemers snel verder ontwikkelen, ongeacht het feit of het bedrijf dit ondersteunt of niet."

Einde persbericht

OPMERKINGEN VOOR DE REDACTIE:
  1. Sociaal computergebruik wordt door Forrester gedefinieerd als 'een sociale structuur waarin technologie gemeenschappen mondig maakt en niet organisaties en instellingen'. De waarde van sociaal computergebruik is niet alleen gelegen in de manier waarop bedrijven met hun eindklanten omgaan, maar in de manier waarop werknemers van alle leeftijden binnen n bedrijf, binnen meerdere bedrijven, binnen leveranciersnetwerken en binnen partnerschappen met elkaar omgaan - en met de technologische veranderingen die dit gedrag onderbouwen. Zie het Grote Forrester Idee 'Social Computing' van 13 februari 2006.

  2. 91 Procent van de managers in Europa (Nederland 88%) onderkent de verschillende werkstijlen van de nieuwe generaties en 73% (Nederland 69%) is van mening dat hun bedrijven op deze behoeften hebben ingespeeld.

  3. Sommige bedrijfstakken ontwikkelen zich in dit opzicht sneller dan andere. Slechts 55% van de respondenten in de sector financile dienstverlening gaf aan dat hun bedrijven actie hadden ondernomen om tegemoet te komen aan de wensen van het nieuwe personeel.

  4. Bepaalde landen zijn Millennial-vriendelijker dan andere. Minder dan tweederde van de respondenten in Finland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland was van mening dat hun bedrijf tegemoet is gekomen aan de veranderende verwachtingen van het personeel - in vergelijking met meer dan driekwart van de organisaties in Spanje, Belgi, Duitsland, Itali, Zwitserland, Frankrijk, Griekenland en Portugal. Portugal kwam uit de bus als meest Millennial-vriendelijke land en Finland als het minst Millennial-vriendelijk. Nederland scoorde op dit gebied 69 procent.

  5. 71 Procent (Nederland 83%) van de respondenten in het onderzoek gelooft dat er tegen 2010 een toename zal zijn van het aantal personeelsleden dat werkzaam is vanuit een andere locatie dan de kantoorlocatie van de organisatie.

  6. Van de hulpmiddelen die bedrijven ter beschikking stellen aan werknemers om het beheer en de distributie van informatie te ondersteunen, blijven de op browsers gebaseerde portals het hulpmiddel waartoe de meeste werknemers toegang hebben, gevolgd door onbeperkte afdrukmogelijkheden op papier. De mobiele telefoon en de laptop zijn de enige mobiele technologien die door een hoog percentage van de bedrijven aan de werknemers ter beschikking worden gesteld. Duidelijk lager op de lijst van beschikbaar gestelde tools staan mobiele e-mailvoorzieningen en PDA's.

  7. Meer dan de helft van de respondenten verwacht een toename of een sterke toename van het percentage werknemers dat hulpmiddelen ter beschikking krijgt in de vorm van browser based portals, mobiele telefoons, webcasts en PDA's. Dit percentage stijgt tot meer dan 60%, wanneer het gaat om mobiele e-mailvoorzieningen (Nederland 73%) en laptops/tablet PC's (Nederland 63%). Uitgaande van de bij het onderzoek betrokken organisaties voorziet minder dan 70% van de organisaties op dit moment een significant percentage van de werknemers van deze productiviteitsverbeterende hulpmiddelen.

  8. Voor zover het gaat om data over de benutting van hulpmiddelen, is er voor dit persbericht gebruik gemaakt van de gemiddelde resultaten.
Xerox Europe
Xerox Europe, de Europese organisatie van Xerox Corporation, levert een uitgebreide reeks aan Xerox producten, oplossingen en diensten, alsmede bijbehorende supplies en software. Het aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantoren van klein tot groot, de markt voor productieprinten en grafische omgevingen, alsmede dienstverlening, met inbegrip van advisering, systeemontwikkeling/-beheer en document outsourcing.

Xerox Europe heeft productievestigingen in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en een geavanceerd R&D centrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble, Frankrijk. Voor meer informatie, ga naar www.xerox.com

Xerox is het handelsmerk van Xerox Corporation. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen.

Klantcontacten
Voor meer informatie over Xerox en de producten: bel 0346 - 255 255 of kijk op www.xerox.nl.

Mediacontacten
Xerox (Nederland) B.V.,
Patty de Jong, Communications Manager, tel.: 0346 - 255 770,
email: patty.dejong@xerox.com

VerkroostPR (voor Xerox), Herman Verkroost,
tel.: 030 - 229 20 05,
email: hav@verkroostpr.nl