Breukelen -- De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht heeft zich per 1 februari jl. aangesloten bij een op 17 november 2005 door Xerox (Nederland) en gezamenlijk de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht afgesloten mantelovereenkomst. Een en ander betreft de uitbesteding van de totale centrale reprodienstverlening aan Xerox Global Services (XGS). Het jaarlijks door Xerox voor genoemde instellingen te verwerken volume stijgt daarmee van circa 45 naar rond 50 miljoen (!) afdrukken. Bij genoemde faculteit zal een zogenaamd Quick Service-punt worden ingericht voor het op de locatie afhandelen van kleine en/of spoedeisende opdrachten. Ook worden daarvandaan grotere opdrachten digitaal verzonden naar het DDCU, de centrale productievoorziening van XGS op 'De Uithof', het terrein waarop de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht zijn gevestigd.

De Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht

Met in totaal rond 53.000 studenten en zo'n 10.000 medewerkers vormen de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht gezamenlijk de grootste educatieve voorziening voor hoger en wetenschappelijk onderwijs in Nederland. Het merendeel van hun faculteiten is gevestigd op De Uithof, het tussen Utrecht en Zeist gelegen hogeschool- en universiteitsterrein. Beide organisaties werken steeds vaker samen bij het realiseren van gemeenschappelijke doelstellingen.

Xerox Europe
Xerox Europe, de Europese organisatie van Xerox Corporation, levert een uitgebreide reeks aan Xerox producten, oplossingen en diensten, alsmede bijbehorende supplies en software. Het aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantoren van klein tot groot, de markt voor productieprinten en grafische omgevingen, alsmede dienstverlening, met inbegrip van advisering, systeemontwikkeling/-beheer en document outsourcing.

Xerox Europe heeft productievestigingen in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en een geavanceerd R&D centrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble, Frankrijk. Voor meer informatie, ga naar www.xerox..com

Xerox is het handelsmerk van Xerox Corporation. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen.

Klantcontacten
Voor meer informatie over Xerox en de producten: bel 0346 - 255 255 of kijk op www.xerox.nl.

Mediacontacten
Xerox (Nederland) B.V., Patty de Jong, Communications Manager, tel.: 0346 - 255 770,
email: patty.dejong@xerox.com

VerkroostPR (voor Xerox), Herman Verkroost, tel.: 030 - 229 20 05,
email: hav@verkroostpr.nl